Navigera till sidans huvudinnehåll

Föräldraskapsstöd till utrikesfödda

Föräldraskapsstöd till utrikesfödda

Vad

Föräldraskapsstöd till nysvenskar utgår ifrån upparbetade metoder; Barnen i våra hjärtan och Förälder i det mångkulturella Sverige. Målgruppen möter andra i samma situation och får information på modersmålen arabiska, tigrinja, somaliska och dari/persiska. Träffarna hålls av Region Jönköpings läns Hälsokommunikatörer. Hälsokommunikatörernas uppdrag är länsövergripande och verkar t.ex. på SFI-skolor, familijecentraler, vårdcentraler, folkhögskolor, Arbetsförmedlingen m.m.

Syfte

Att öka förståelsen bland nysvenska föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige. Övergripande ämnen är familjen, skyldigheter - rättigheter och samhället.

För vem?

Föräldrar med modersmål arabiska, tigrinja, somaliska eller dari/persiska.

Tillvägagångsätt

Möter ni den primära målgruppen och ser behov av ökad kunskap och stöd till nysvenska föräldrar? Ni ansvarar för gruppbildning och lokal. Hälsokommunikatörerna håller i tre träffar, 2 timmar per träff.

Tillfälle 1

Ämne – Familjen

 • Små och stora förändringar
 • Nya familjestrukturer

-Roller i familjen

-Vem ska göra vad?

 • Jämställdhet
 • Vem bestämmer?

Tillfälle 2

Ämne – Skyldigheter och rättigheter

 • Internationella konventioner
 • Barnuppfostran och ”anti.- agalagen”
 • Socialtjänsten
 • Barnbidraget

Tillfälle 3

Ämne – Samhället

 • Den svenska förskolan
 • Den svenska skolan
 • Samarbete mellan hem och förskola eller skola
 • Fritidsaktiviteter

Tips och inspiration för mer läsning

Kontaktuppgifter

Helena Linder, Folkhälsa, Region Jönköpings län helena.linder@rjl.se
Maria Haveland, Folkhälsa, Region Jönköpings län maria.haveland@rjl.se