Navigera till sidans huvudinnehåll

Möten med minnen

Idag lever över 130 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och antalet ökar. Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera dagliga utmaningar och anpassa sig till minnesproblematik. Demens berör inte bara de som insjuknar utan också deras anhöriga och det finns ett behov av att erbjuda aktiviteter där även anhöriga inkluderas.

Bakgrund

"Möten med minnen" har sin grund i ett utarbetat koncept med specialvisningar på the Museum of Modern Art (MoMA) i New York under namnet Meetme at MoMA (Meetme, u.å). Konceptet är översatt samt anpassat till svenska förhållanden av Alzeimerfonden och i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum och Svenska Postkodlotteriet (Socialstyrelsen, 2017; Svenskt Demenscentrum 2020). "Möten med minnen" bedrivs nu även på flera museer i Sverige.

"Möten med minnen" i Jönköpings län

"Möten med minnen" bedrivs nu även i Jönköpings län bland annat på Museum för konst och Design Vandalorum och Jönköping län museum. Utvärdering av Möten med minnen i länet visade att träffarna på ett givande sätt ökat både sinnesstämningen (både personer med demens och deras anhöriga var gladare efter visningsaktiviteten än före) och relationen mellan partnerna. De anhöriga uppskattade även att göra en aktivitet utanför hemmet och att få göra något tillsammans med sin partner.

Studie om deltagares upplevelser

Under 2019-2021 gjordes en studie för att studera deltagarnas upplevelser av visningarna inom "Möten med minnen". Deltagare var personer med mild eller medelsvår demens och deras anhörigas. Utvärderingen visade att träffarna på ett givande sätt ökat både sinnesstämningen (både personer med demens och deras anhöriga var gladare efter visningsaktiviteten än före) och relationen mellan partnerna. De anhöriga uppskattade även att göra en aktivitet utanför hemmet och att få göra något tillsammans med sin partner. Genomförande och resultat finns att ta del av i Rapporten Möten med minnen -Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings läns Hembygdsförbund, Region Jönköpings län och Hälsohögskolan, Jönköping University.

Målgrup 

Personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Upplägg

Visningarna sker i grupp och innebär att titta på och utbyta tankar om konst eller föremål, och associera till egna upplevelser. Förutom konst kan visningarna också utgå från bruksföremål kopplat till bygdehistora.

Kontaktuppgifter

Madeleine Svärd, Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan, mob. 070-431 39 36, madeleine.svard@sv.se 

Paula Bergman, Folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län, mob. 070-698 01 00, paula.bergman@rjl.se

 

   

Foto:  Sara Landstedt