Navigera till sidans huvudinnehåll

Frejametodiken

Frejametodiken är präglad av lustfylld konst i en tillåtande atmosfär, för att stärka identitet och påverka livskvalitet. Målgruppen är unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat.

Utbildning i Frejametodiken

Eftersom det finns behov av fler konstnärliga ledare öppnar vi upp möjligheten att utbilda fler i Frejametodiken. Utbildningen är kostnadsfri men förutsätter att du får möjlighet i din ordinarie tjänst att upplåta cirka 10% till denna verksamhet efter avslutad utbildning.

Utbildare och handledare är Peter Ivan Ericsson, konstnärlig ledare för Freja musikteater i Jönköping. Peter är regissör, dramatiker och pedagog. Uppdragsgivare är Folkhälsosektionen, Region Jönköpings län. Om du är intresserad av att gå utbildning i Frejametodiken eller veta mer, kontakta:

Paula Bergman
paula.bergman@rjl.se

Freja Musikteater

Freja Musikteater är en ensemble bestående av 14 unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat. Verksamheten har funnits i mer än 10 år. Mer information om ensembeln finns på Smålands Musik och Teaters hemsida.

Freja, Smålands Musik och Teater