Navigera till sidans huvudinnehåll

Frejametodiken för målgrupp unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat

Frejametodiken är präglad av lustfylld konst i en tillåtande atmosfär, för att stärka identitet och påverka livskvalitet. Målgruppen är unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat.

Eftersom det finns behov av fler konstnärliga ledare öppnar vi upp möjligheten att utbilda fler i Frejametodiken. Utbildningen är kostnadsfri men förutsätter att du får möjlighet i din ordinarie tjänst att upplåta cirka 10 % till denna verksamhet efter avslutad utbildning.

Utbildare och handledare är Peter Ivan Ericsson, konstnärlig ledare för Freja musikteater i Jönköping. Peter är regissör, dramatiker och pedagog. Uppdragsgivare är Folkhälsosektionen, Region Jönköpings län. Om du är intresserad av att gå utbildning i Frejametodiken eller veta mer, kontakta:

Paula Bergman
paula.bergman@rjl.se