Navigera till sidans huvudinnehåll

KulturLust - Välbefinnande och social samvaro för seniorer i ordinärt boende gen

KulturLust i Nässjö – så gjorde vi!

Socialförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen samt sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län, startade 2019 ett projekt, och som innebär att seniorer gavs möjlighet till träffar en gång i veckan tillsammans med en ledare i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

Seniorerna var tillsammans med sin ledare med på olika kulturaktiviteter på exempelvis kulturhuset Pigalle, provade på olika aktiviteter/hantverk/mjuka rörelser som studieförbundet Medborgarskolan erbjöd, samt besökte befintliga Mötesplatser och Träffpunkter. Inga nya aktiviteter skapades utan vi besökte dem som redan fanns. 

Vill du veta mer om KulturLust och hur vi gjorde i Nässjö är du välkommen att kontakta äldrepedagog Anna Sundling. Anna har även möjlighet att komma och besöka Er på Er arbetsplats och ge mer information om KulturLust!

Kontaktuppgifter
Anna Sundling, konsult Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län, anna.sundling@rjl.se