Navigera till sidans huvudinnehåll

Sociala insatsgrupper

Syfte

Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott eller att inte utveckla en kriminell livsstil. Arbetsmetoden innebär samverkan för att arbeta med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare.

För vem?

socialtjänst, skola, polis, psykiatri och SiS (Statens institutionsstyrelse)

Tillvägagångssätt

Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Samverkan på individnivå görs möjlig genom ett samtycke från den unge eller den unges vårdnadshavare.

Målgrupp

I arbetet med sociala insatsgrupper finns inte någon åldersbegränsning men arbetsmetoden ska användas för ungdomar och unga vuxna som begår brott.

Kontaktuppgifter

Izabell Sjöberg, Länsstyrelsen Jönköpings län. izabell.sjoberg@lansstyrelsen.se  
Elin Undevall, Länsstyrelsen Jönköpings län. elin.undevall@lansstyrelsen.se