Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd för etablering och utveckling av hälsocenter

Länsövergripande stöd

  • Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret, Region Jönköpings län
  • Qulturum, utvecklingsavdelning inom Region Jönköpings län
  • Kommunal utveckling som arbetar på uppdrag av länets kommuner

Ett länsövergripande stöd är under uppbyggnad för att bistå med kontinuerlig fortbildning för länets hälsocoacher.

Call-in

Call-in ger möjligheter att ställa frågor och dela svar utifrån behov och olika teman, inspirera och stödja varandra i nätverket.


Inbokade call-in våren 2021:

  • 25 mars kl 15:00-15:30
  • 29 april kl 15:00-15:30
  • 18 maj kl. 15:00-15:30
  • 7 juni kl. 15:00-15:30

Kontaktpersoner i kommunerna

Vill du komma i kontakt med någon kommun som är i uppbyggnad och/eller i drift av ett hälsocenter för att få tips och idéer finns det en kontaktperson per kommun.

Nätverk för team hälsocenter

Alla länets hälsocenter ingår i ett länsgemensamt nätverk för lärande och utveckling. Deltagande i nätverket är en del av uppdraget för hälsocenter där viktiga delar är erfarenhetsutbyte och resultatuppföljning.

För att uppnå en evidensbaserad praktik måste kunskap kunna sökas, spridas och diskuteras. Lärande nätverk är ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå detta, som möjliggör för verksamheter att utbyta kunskaper och erfarenheter och att lära av varandra.

Syfte med nätverksträffar är att dela kunskaper och erfarenheter, inspirera till innovativa och kommunanpassade lösningar, driva utveckling tillsammans, dela resultat.

Planerade nätverksträffar 2021-2022:

24 februari 2021

Tid: 13:00-15:00
Plats: Digitalt
Tema:
Vilka faktorer kan göra att vi lyckas lokalt?
Vilka koncept/aktiviteter kan ingå i vårt Hälsocenter?
Vilka är de tre viktigaste sakerna/åtgärderna vi behöver börja med?

1 juni 2021

Tid: 13:00-16:00
Plats: Fysiskt. Plats meddelas senare.
Tema:
Hur har vi kommit igång?
Lärdomar
Så här tänker vi nästa steg

9 november 202

Tid: 13:00-16:00
Plats: Fysiskt. Plats meddelas senare.
Tema:
Workshop kring områden vi vill ha fördjupat stöd inom
Expertis som behövs bjuds in

1 februari 2022

Tid: 13:00-15:00
Plats: Digitalt
Tema:
Så här kan vi följa att Hälsocenter gör skillnad för våra invånare

12 april 2022

Tid: 13:00-16:00
Plats: Fysiskt. Plats meddelas senare.
Tema:
Så här har vi kommit igång under 18 månader
Så här tänker vi fortsättningen
Spridning av lärande

Nätverk för hälsocoacher

Syftet med nätverket för hälsocoacher är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, fortbildning och ett forum för ventilation och reflektion. Nätverket ska också bidra med gemenskap och social anknytning för hälsocoacherna. Mellan nätverksträffarna finns en gemensam digital plattform/forum att nyttja i syfte att lyfta frågor, dela och hämta information samt få stöd. 

Sammankallande till nätverket för hälsocoacher är Anna Gustafsson, koordiantor på Hälsocenter i Värnamo, anna.gustafsson2@varnamo.se .