Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Region Jönköpings län arbetar för att vara bästa platsen att åldras på. Folkhälsoarbetet syftar till att stärka äldres fysiska, sociala, psykiska och existentiella hälsa. Detta arbete pågår kontinuerligt. Insatser, kartläggning och utbildningar sker i samverkan inom regionen och med kommun, civilsamhälle och näringsliv. Nedan följer ämnesområden, metoder och verktyg som syftar till att främja hälsa hos äldre i länet. Sektion folkhälsas roll kan vara coachande, kunskapsbärande, strategisk eller brobyggande för ökat folkhälsoarbete i Region Jönköpings län.

Forskning visar att kulturaktiviteter kan bidra till att främja hälsa, välbefinnande och självkänsla. Att delta i, eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till social inkludering och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Vidare visar forskning att kultur i vårdsammanhang kan förkorta vårdtiden och vara ett komplement i rehabiliteringsprocessen. 

Passion för livet ger seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna ta ansvar för och skapa sig ett hälsosamt liv.