Navigera till sidans huvudinnehåll

KulturLust

Välbefinnande och social samvaro för seniorer i ordinärt boende genom kulturaktivitet med dess olika utrycksformer.

Under vårterminen 2022 kommer socialförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen samt sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län, fortsätta ett projekt som startades 2019, och som innebär att handplockade seniorer ges möjlighet till träffar en gång i veckan tillsammans med en ledare i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och isolering.

Upplägg

Seniorerna kommer att tillsammans med sin ledare vara med på olika kulturaktiviteter på exempelvis kulturhuset Pigalle, prova på olika aktiviteter/hantverk/mjuka rörelser som Medborgarskolan erbjuder, samt besöka befintliga Mötesplatser och Träffpunkter. Deltagarna i KulturLust kommer innan uppstart att få besök av ledaren för gruppen som beskriver upplägg och visar programmet för våren. De kommer att erbjudas ledsagning till och från aktiviteterna och det kostar inget att delta.

Kontaktuppgifter

Anna Sundling, anna.sundling@rjl.se