Navigera till sidans huvudinnehåll

ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel)

Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för ohälsa och sjukdom i både ett kort och längre perspektiv. Det förebyggande arbetet med levnadsvanor är en betydande del i det hälsofrämjande arbetet. Verksamheterna ska lägga stor vikt vid behandling och förebyggande av sjukdom samt främja patienternas hälsa och livskvalitet genom att främja goda levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om levnadsvanorna och psykisk hälsa ska vara en naturlig del i patientmötet.