Navigera till sidans huvudinnehåll

Arbete med Hälsosamma matvanor i Region Jönköpings län

Varför arbeta med hälsosamma matvanor?

Hälsosamma matvanor har en central roll för både hälsa och välbefinnande. Maten har stor betydelse för människans fysiska och psykiska hälsa, välmående och prestationsförmåga. Det finns stora hälsovinster att göra för både individer och på gruppnivå. Hela samhället skulle vinna på att fler börjar äta mer hälsosamt. 

Maten har även en stor påverkan på miljö och klimat. Genom hälsosamma matvanor förbättras inte bara folkhälsan utan även belastning på miljö och klimat minskar. Det som är hälsosamt för människor är också gynnsamt för en hållbar utveckling. 

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och ohälsa i Sverige och ökar risken för sjukdom, sänkt livskvalitet och för tidig död, framför allt genom en ökad risk att drabbas av fetma, hjärt- och kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes och karies. 

Ohälsosamma matvanor är en egen riskfaktor som är oberoende av vikt/BMI.         

Hälsosamma matvanor ökar sannolikheten att behovet av näringsämnen tillgodoses, samtidigt som hälsosamma matvanor kan skydda mot ett stort antal sjukdomar.

Även små förändringar kan göra stora vinster i hälsa, särskilt för dem som äter sämst och har så kallade betydande ohälsosamma matvanor. Dock skulle majoriteten, 90 %, av befolkningen kunna göra någon förändring med matvanorna som kan främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Det är angeläget att arbeta för att främja hälsosamma matvanor. 

Vilka arbetar med hälsosamma matvanor?

I Region Jönköpings läns finns flera aktörer som arbetar med matvanor på olika sätt:

 • Dietisterna arbetar med nutritionsbehandling  i den nära vården och inom specialistvården. Läs mer om vilka patientgrupper de kan hjälpa här
 • Diplomerade matrådgivare arbetar främst inom primärvården och är personal som utbildats av regionen för att kunna genomföra kvalificerade samtal om mat för personer som har betydande ohälsosamma matvanor (läs mer nedan). 
 • På Hälsocenter finns hälsocoacher som utbildats av regionen för att kunna genomföra kurser om hälsosamma matvanor för personer med måttligt ohälsosamma matvanor (läs mer nedan). Läs mer om Hälsocenter här.
 • Hälsoguide-MAT är en person som genomgått en heldagsutbildning av regionen för att kunna sprida information om hälsosamma matvanor på olika arenor i samhället. Läs mer här.
 • Område måltid arbetar aktivt för att servera god, näringsrik och hållbar mat. (Länk?)
 • Utöver detta finns det information på 1177.se och Livsmedelsverket.se 

                     

Hälsocoacher på hälsocenter

Hälsocoacher ger stöd genom en kurs om Hälsosamma matvanor. Kursen består av 4 gruppträffar, den ger tips och råd, praktiska verktyg och hemuppgifter för att hitta nya hälsosammare matvanor. Kursen bygger på enkla råd och "Hitta ditt sätt" den betonar att små förändringar kan göra stor skillnad.

Uppdragsbeskrivning för arbete med matvanor på Hälsocenter

Diplomerade matrådgivare 

Matrådgivare stödjer patienter genom kvalificerat rådgivande samtal. De följer en standardiserad vårdplan vid ohälsosamma matvanor. Den erbjuds via webben i Stöd och behandling, i grupp eller individuell för de som behöver det. Behandlingen pågår sammanlagt 12 månader och ger kunskap om vad som är bra mat och varför. Det ingår även hemuppgifter och praktiska övningar som stödjer en beteendeförändring. Målet med behandlingen är att främja hälsosamma matvanor. Syftet är inte att förändra vikten eller behandla någon diagnos.  

Uppdragsbeskrivning - Diplomerade matrådgivare RJL 2021

Kostpolicyn - Hållbara matvanor 

Region Jönköpings län vill bidra till hållbara matvanor. Hållbara matvanor innefattar att stödja hälsosam mat, ekosystem och biologisk mångfald, vattenmiljöer och vattenavtryck schysta villkor och lokal ekonomi och att maten skall vara god. Även att begränsa klimatavtryck och markanvändning, kemikalier, antibiotika, bekämpningsmedel  och matsvinn. 

Region Jönköpings län har en kostpolicy. Syftet med kostpolicyn är att underlätta för patienter, medarbetare, elever och besökare att göra hälsosamma och miljömedvetna matval, samt bidra till säker vård. Kostpolicyn är en viktig del i att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom.

Kostpolicyn är till för alla inom Region Jönköpings län.  

Kostpolicy för Region Jönköpings län

Här kan du läsa tillämpningsanvisningarna för kostpolicyn. 

 

Enkla råd om mat - Hitta ditt sätt

Bilden nedan visar hur de flesta i Sverige skulle behöver förändra sina matvanor för att främja sin hälsa (bilden kommer från Livsmedelsverket). Dessa råd ligger till grund för flera av regionens utbildningar kring hälsosamma matvanor. 

Små förändringar kan påverka hälsan och välbefinnandet i stor utsträckning.              

Äldre 

Att äta varierad och näringsrik mat har en positiv effekt på exempelvis minne, humör, ork och immunförsvar. Detta är alla saker som är viktiga för att må bra. 

Råden för hur äldre behöver äta beror på om hen är aktiv och har god aptit eller om hen är sjuk eller om hen av någon anledning har nedsatt aptit. För den som har en god aptit gäller ungefär samma kostråd som för andra vuxna. Vad som är hälsosamt att äta är i grunden ungefär samma för alla, men för de över 65 blir några näringsämnen extra viktiga. 

 • de över 65 år behöver lite mer protein
 • alla från 75 år rekommenderas att dagligen ta tillskott med 20 mikrogram D-vitamin
 • förmågan att känna törst blir ofta sämre, försöka dricka 1,5–2 liter per dag

För de som går ner i vikt eller har nedsatt aptit behöver matvanorna anpassas för att ändå täcka kroppens behov. De som inte orkar äta tillräckligt stora portioner behöver i stället äta många små, näringsrika måltider utspridda över dygnet. Eftersom viktnedgång sker gradvis kan den vara svår att märka. Det är därför bra att väga sig regelbundet. 

Med åldern minskar ofta aptiten, det kan göra att man får för lite energi och protein. Då minskar muskelmassan, kroppen blir inte lika stark och läkningsförmågan blir sämre. Lösningen är att äta flera små, energi- och proteinrika måltider. 

Tallriksmodellen vid olika behov 

Tallriksmodellen till vänster visar en hälsosam fördelning av maten vid normal aptit för en fysiskt aktiv person. 

Tallriksmodellen i mitten visar en hälsosam fördelning av maten vid normal aptit för en person som inte är fysiskt aktiv. 

Tallriksmodellen till höger visar hur fördelningen kan anpassas för personer med nedsatt aptit. Då minskar portionens storlek samtidigt som den bidrar med lika mycket energi och protein. Måltidsdrycken kan också bidra med energi och näring utan att mätta så mycket. 

 • minska på grönsaker, rotfrukter, potatis, ris och pasta
 • behålla mängden protein
 • lägg till extra fett

För lite mat och dryck kan leda till svagare muskler och sämre balans som ökar risken att ramla. Tillräckligt med mat och vätska bidrar till att vikten hålls stabil och att musklerna fungerar bra, som de ska. Bra mat kan alltså minska risken för att ramla. 

Praktiska tips

 • ha koll på vikten - ofrivillig viktnedgång är en varningsklocka 
 • säkerställ proteinintaget
 • säkerställ vätskeintaget 
 • tillskott av D-vitamin (över 75 år)
 • hitta "rätt" tallriksmodell 
 • nyckelhålet visar vägen till hälsosamma alternativ 
 • för den som behöver - ät små måltider ofta
 • för den som behöver - ät gärna ett extra kvälls- och morgonmål
 • tänk på munhygienen 

Här kan du läsa mer om bra mat för äldre på, Livsmedelsverket. 

Här kan du läsa om Tips för att öka aptiten hos äldre, Vårdguiden1177.se