Navigera till sidans huvudinnehåll

Modersmålsbaserad Hälsokommunikation

Syftet med hälsokommunikation

  • Kan ses som brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och åldrande. 
  • Utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa en förståelse för hälsa vård och behandling. 
  • Öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed förbättra hälsotillstånd.
  • Bidra till en ökad empowerment och hälsolitteracitet hos utrikesfödda invånare.
  • Rikta insatser till utrikesfödda föräldrar med föräldraskapsstöd.
  • Rusta utrikesfödda invånare för en mer jämlik hälsa och social hållbarhet. 

Upplägg

Vi erbjuder dialogföreläsningar för utrikesfödda invånare i Region Jönköpings län. 

Språk: Somaliska, arabiska, persiska/dari, tigrinja och lätt svenska. 

Ämnen: Hälsoinformation och att söka vård digitalt. Patientnämnden. Covid-19, RS-virus, levnadsvanor, stress och oro kopplat till suicidprevention, sömn, egenvård, patientkontrakt , reproduktiv hälsa, hedersrelaterat våld, tandvård, föräldraskapsstöd, trafiksäkerhet med NTF, Allemansrätten och Agenda 2030.

Vi är flexibla utifrån önskemål. Det är möjligt att boka ett eller flera ämnen utifrån beställares behov. Vi erbjuder digital undervisning om så önskas. 

Vi har också en föreläsning om kulturmedvetenhet för personalgrupper i samverkan med Qulturum. Föreläsningen kan ges på er arbetsplats alternativt digitalt. 

Hälsokommunikatörerna är heltidsanställda av Region Jönköpings Län och arbetar länsövergripande.

De har sjukvårdsutbildning och andra utbildningar som motiverande samtal, suicidprevention , TRT utbildning, hedersrelaterat våld, Primus och Vägledande samspel bland annat. 

Vårdcentraler 

Diabetesskola, tre tillfällen 

KOL-skola, ett tillfälle  

Kulturmedvetenhet i samverkan med Qulturum riktat till personal

Gymnasieskolor  

TRT - stödgrupper (Teaching Recovery Techniques) riktat till flyktingungdomar med symtom på PTSD. 

Familjecentraler

Föräldraskapsstöd: Vägledande samspel och pappagrupper

Primuskurs för föräldrar (Även till föräldrar med barn inskrivna på BUP) 

Kulturmedvetenhet i samverkan med Qulturum riktat till personal

Informationsfilmer

På intranätet finns en inspelad föreläsning om kulturmedvetenhet. Du kan också boka en föreläsning med hälsokommunikatörerna som förklarar och ger inspiration. 

Se filmen om kulturmedvetenhet

Andra filmtips:

Hälsokommunikatörerna berättar om sitt arbetet på konferensen Utvecklingskraft 2020

Film om stress och oro på arabiska i samarbete med Regional Utveckling

Film om stress och oro på lätt svenska i samarbete med Regional Utveckling

Samverkanskoppen med Samordningsförbundet intervjuar hälsokommuniktör

Medias rapportering om hälsokommunikatörernas arbete

Coronainformation på olika språk. svt.se

De berättar om covid-19 på olika språk.sr.se

Digitalt studiebesök av statsministern.youtube.se

Hälsokommunikatörer kämpar för att få ovaccinerade att ta sprutan. svt.se

Många vill vaccinera sig men kan inte boka själva. svt.se

Vi pratade med dem som inte visste att Corona fanns i Sverige. svt.se

Kontakt

Välkommen att kontakta Helena Linder för bokningar. 

Utredare Integration / Samordnare för Hälsokommunikatörer

Helena Linder
helena.linder@rjl.se
010-242 41 75

Hälsokommunikatörer

Dina Markos
dina.markos@rjl.se
070-313 32 54

Mohamoud Suldan
mohamoud.suldan@rjl.se
070-294 45 68

Tekie Mussa
tekie.mussa@rjl.se
072-502 59 03

Zakia Shams
zakia.shams@rjl.se
070-265 73 52