Navigera till sidans huvudinnehåll

Agera Tillsammans (AT)

Vad är Agera tillsammans?

Agera tillsammans är ett utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet och en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. 

Agera tillsammans uppmuntrar till att tänka kritiskt kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer där det finns en tydlig koppling till våld, för att förebygga våld redan i ett tidigt skede.

Tillvägagångssätt

Processen startar med ett förankringssamtal med skolledning som hålls av folkhälsa och länsstyrelsens utvecklingsenhet. Om skolan tar beslut för fortsättning hålls en inspirationsföreläsning till all personal under en halvdag.

Skolpersonal (minst två personer) utbildas därefter i metoden under sammanlagt tre heldagar uppdelat på en halvdags förberedelser med inlämningsuppgift, två heldagar fysisk utbildning och en halvdag handlednig och utgör sedan ett skolteam. Skolteamet genomför sedan programmet i klasserna: 17 lektioner á 45 minuter där två ledare i par utbildar eleverna.

Vi erbjuder även handledning och ett regionalt nätverk för utbildare i Jönköpings län.

Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet – och vi kan alla göra något före, under och efter att våld sker.

För vem

Personal som möter barn inom skola, elevhälsa och fritidsverksamhet.

Målgrupp

Elever på mellanstadiet

Kontakt

Håkan Karlsson, Folkhälsa, Region Jönköpings län, hakan.karlsson@rjl.se
Tania Karanja, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tania.karanja@lansstyrelsen.se