Navigera till sidans huvudinnehåll

Förstärkningsuppdrag

Folkhälsan i Region Jönköpings län förbättras men det finns betydande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Personer i social och ekonomisk utsatthet löper ökad risk för att utveckla ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. Med befolkningsinriktade insatser är det möjligt att stödja dessa personer och nå en mer jämlik hälsa.