Navigera till sidans huvudinnehåll

Exempel på pågående studier

Inom sydöstra sjukvårdsområdet pågår kontinuerligt flera kliniska studier. Några av dem redovisas här.

PICCPORT

The PICCORT trial is now published in The British Journal of Anaesthesia and is to be found on their website https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.01.038

Trial protocols, CRFs and ethical review board documents are available (in Swedish).

Aktuella dokument

Studieprotokoll.pdf

EPN Beslut.pdf

EPN Tillägg

PICC och PAC Inläggningsprotokoll.pdf

PICC och PAC uppföljningsprotokoll.pdf

Enkät månad 1 patientupplevelse.pdf

Enkät månad 3-12 Patientupplevelse januari 2013.pdf

Plan för dataanalys.pdf

Kontakt

Knut Taxbro
knut.taxbro@rjl.se
010-242 93 45