Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för hälsosamma val

Förstärka invånarens egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen

Det behövs ytterligare krafttag som mobiliserar invånarkraften och som underlättar hälsosamma val i vardagen. Genom samverkan mellan länets kommuner, civilsamhälle, föreningar och Region Jönköpings län finns goda erfarenheter att bygga vidare på.

En utgångspunkt inom denna strategi är att förbättra samverkansarbetet utifrån behov i åldersgrupperna barn- och unga, vuxna samt äldre. Koppling finns även till det nationella arbetet med Strategi för hälsa.

Inom denna strategi är det viktigt att tydliggöra både vårdens och individens ansvar.