Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för jämlik hälsa och vård

Öka tryggheten genom jämlik, säker och personcentrerad vård

Jämlik och personcentrerad vård handlar om att alla invånare ska ha förutsättningar att få en god och nära vård, oavsett var man bor och vem man är. Vården ska ha sin utgångspunkt i ett samskapande tillsammans med individen för att på så sätt skapa en personcentrerad vård. Kontinuitet är viktigt för att förenkla kontakten mellan patient och vården, öka tilliten och främja patientsäkerhet. För att skapa överblick kommer en gemensam överenskommelse, ett så kallat patientkontrakt, vara en viktig del mellan individen och vården.

Utveckling av kunskap kring olika målgrupper ska bidra till högre grad av utveckling av olika tjänster som kan anpassas och nyttjas beroende på behov, situation och person.