Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för en enklare vardag

Enklare vardag för patienter och medarbetare med stöd av anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering

Denna strategi handlar om att skapa förutsättningar för en enklare vardag för både patienter och medarbetare. I framtidens vård utvecklas olika personcentrerade tjänster, och digitaliseringens nya möjligheter blir en naturlig del i vardagsliv och arbete för såväl patienter som medarbetare. Detta syftar till tillvaratagande av allas resurser på bästa sätt och för mesta möjliga värde.

Utvecklingen av vårdinformationssystem och användningen av Artificiell intelligens (AI) är viktiga faktorer och verktyg som underlättar för medarbetarna, exempelvis för att kommunicera bättre med andra internt och externt.