Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för framtidens arbetsplats

Utveckling av framtidens arbetsplats med fokus på medarbetarskap och kompetensutveckling

Framtidens arbetsplats byggs av engagerade medarbetare. God arbetsmiljö och kompetensutveckling är två viktiga framgångsfaktorer. Arbetet kommer att drivas av medarbetare i samskapande över organisatoriska gränser. Fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att möta framtidens behov.

Påverkande faktorer är samhälls- och kunskapsutveckling både lokalt och i omvärlden. Den ökade specialiseringen och många vård- och hälsorelationer för invånare med olika aktörer ställer höga krav på teamarbete.

Tillgång till varandras kompetens, lokalt, regionalt och nationellt behöver säkras i alla delar av den nära vården. Förmågan att agera tillsammans i ”realtid” utifrån sin del i en helhet och bygga tillitsfulla relationer mellan olika aktörer är avgörande.

I detta komplexa sammanhang är viktigt att också möta olika medarbetares behov av att känna meningsfullhet och tillfredsställelse i sitt arbete. Även återkoppling på sitt arbete och möjlighet att påverka arbetssätt, kompetensutveckling och flexibla digifysiska arbetsformer är viktiga delar.