Navigera till sidans huvudinnehåll

Utveckling av patientkontrakt

Vad och varför?

Införandet av patientkontrakt i Region Jönköpings län är en del av den nationella överenskommelsen  för god och nära vård. Patientkontrakt används för att stärka relationen mellan patienten och vårdgivaren genom:

 • gemensam överenskommelse
 • fast vårdkontakt
 • samordnad plan
 • överenskommen tid

För att underlätta för patienterna och personalen är målet en gemensam sammanhållen plan oavsett huvudman.

Hur går det?

Region Jönköpings län inför patientkontrakt med stöd av  olika delprojekt. Patientkontraktet utvecklas kontinuerligt och integreras i utvecklingen av exempelvis samordnad individuell plan, min vårdplan cancer, rehabiliteringsplan, habiliteringsplan och psykiatrisk vårdplan.

Överenskommelse med patienten upprättas i samband med möten och dokumenteras under sökordet överenskommelse som nu finns i flera olika journalmallar. Ett delprojekt för spridning i verksamheter med stöd av genombrottsmetod samt ett delprojekt riktat till personer med patienterfarenhet har genomförts under 2019-2020.

En dashboard för patientkontrakt finns i diverportalen för de parlamentariska måtten: överenskommelse, fast vårdkontakt och samordnad individuell plan.

Nästa steg

Under 2022 fortsätter utvecklingen av Patientkontrakt med att:

 • Inkludera Patientkontrakt i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
 • Stödja personal samt samverka med invånare och patienter för spridning av Patientkontrakt.
 • Bidra till utvecklingen av sammanhållen via 1177 genom arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av Patientkontrakt i lokala IT-stöd samt anslutning till tjänster i den nationella tjänsteplattformen.

Arbetet pågår minst fram till 2024 när en ny lag om patientkontrakt förväntas träda i kraft.

Kontakt

Maria Johansson 
e-postadress maria.e.johansson@rjl.se

tfn

Dokument

 • Poster
 • Presentation/illustration?
 • Delrapport Patientkontrakt och SIP
 • Delrapport Patientkontrakt verksamhet
 • Delrapport Patientkontrakt invånare
 • Summering Patientkontrakt 2020