Navigera till sidans huvudinnehåll

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Vad är bäst för Britt-Marie?

Nu kraftsamlar vi och fortsätter Tillsammans-satsningen i programform där frågan "Vad är bäst för Britt-Marie och hennes familj?" är i fokus. Tillsammans med patienter och närstående formar vi framtidens tjänster och arbetssätt.

Budget med flerårsplan och statsbidrag vävs samman till 20 utvecklingsområden där regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör är ytterst ansvariga, sjukvårdens ledningsgrupp är styrgrupp och många medarbetare är engagerade i att driva utvecklingsområdena med ett nära stöd av ansvariga utvecklingschefer och sjukvårdsdirektörer för respektive område.

Syftet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är att förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.

Primärvården är basen

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har målet att primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården ska vara den genuina basen i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Ett tätt samarbete mellan vårdcentraler, kliniker och kommunernas hemsjukvård där vårdplanering och förebyggande insatser för en relativt liten grupp mest sjuka invånare ska bidra till bättre vård, färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre möjligheter att klara bemanningen på sjukhusen. Ett aktivt folkhälsoarbete för att främja länsinvånarnas hälsa och livskvalitet med etablerade samarbeten med länets kommuner, myndigheter, organisationer och andra aktörer i civilsamhället.

Utvecklingsarbetet bygger på förflyttningen från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.