Navigera till sidans huvudinnehåll

E-biblioteket från dator, mobil, platta utanför regionens nätverk

Åtkomst hemifrån

För att komma åt sjukhusbibliotekens e-resurser utanför regionens nätverk klicka på länken och logga in med samma identitet som till regionens intranät.

E-böcker och e-tidskrifter

PubMed

Cinahl

PsycInfo

Amed

Cochrane

Clinical Key

BrowZine  

För att komma åt UpToDate hemifrån behöver du registrera dig på UpToDate när du är inom regionens nätverk.

UpToDate