Navigera till sidans huvudinnehåll

Medicinska fackbiblioteket Länssjukhuset Ryhov

De medicinska biblioteken vänder sig till personal och studenter och är en resurs för utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom regionen.

Medicinska fackbiblioteket på Länssjukhuset Ryhov erbjuder en fin studiemiljö med datorer och läsplatser och support i användningen av bibliotekets resurser. Du kan få stöd och handledning vid informationssökning och i referenshantering (EndNote) och hjälp att ta fram material som behövs för forskning och utveckling.

Som personal har du tillgång till ett omfattande medicinskt bibliotek med böcker, facktidskrifter, e-tidskrifter, e-böcker, databaser och kliniska kunskapsstöd 

Vi ger också information och undervisning i grupp anpassade efter önskemål. Vi kommer gärna till era arbetsplatser och berättar om våra tjänster och resurser.

Kontaktuppgifter och öppettider

Medicinska fackbiblioteket
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
tfn 010-242 24 90
medicinska.fackbiblioteket.jonkoping@rjl.se

Medicinska fackbiblioteket finns på plan 5, hiss D, Länssjukhuset Ryhov

Öppettider

Biblioteket är öppet med siths-kort hela dygnet.
Bibliotekarier finns på plats:
mån-tor kl. 8.00-16.30
fre kl. 8.00-14.30

Medarbetare

Inger Eriksson Abrinius
Annicka Johansson
Jenny Meyer
Maria Olsson

Bibliotekskatalog och bibliotekskonto

I bibliotekskatalogen kan du söka böcker och andra medier på sjukhusbiblioteken i Region Jönköpings län. Med ett eget bibliotekskonto kan du reservera böcker, förlänga dina lån och få en översikt över dina reservationer och lån.

Bibliotekskatalogen & bibliotekskonto

Sökhjälp

Under våra bemannade öppettider finns oftast någon hos oss som kan hjälpa dig med att till exempel söka information till din artikel, rapport eller annat arbete. Ingen tidsbokning behövs.

Skicka ditt sökuppdrag till oss

Behöver du hjälp att söka information? Vill du hitta aktuell kunskap inom ditt yrkes- eller forskningsområde eller läsa de senaste vetenskapliga artiklarna om en specifik diagnos eller behandling? Skicka ditt sökuppdrag till oss via formuläret Skicka ditt sökuppdrag till oss.

Boka en bibliotekarie

Boka tid för handledning, individuellt eller i grupp. Lär dig att söka i databaser, hitta vetenskapliga artiklar, tidskriftsartiklar i fulltext. Ring, mejla eller använd formuläret här.