Navigera till sidans huvudinnehåll

PICO-övning

PICO – en modell för medicinska sökfrågor

Bra formulerade, specifika och konkreta sökfrågor underlättar sökningen i databaser. PICO är en modell som hjälper till att strukturera upp din sökfråga. Om frågeställningen gäller olika behandlingsalternativ kan PICO-modellen med fördel användas.

Ex. För patienter med en viss diagnos, är utfallet av intervention bättre/sämre/oförändrat jämfört med kontrollgrupp?

P – population

Vilken patientkategori gäller frågan? Ex ålder, kön. Vilken diagnos, sjukdomsgrad, riskfaktorer, övriga sjukdomar?

I – intervention

Vilken behandlingsmetod handlar det om? Vem utför behandling, hur går det till, med vilken intensitet och under vilken tid?

C – control

Kontrollgrupp. Jämfört med annan metod, placebo eller ingen åtgärd?

O – outcome

Gäller din fråga effektmått som överlevnad, minskade symtom, livskvalitet osv. Mätt med vilken metod?

PICO-övning

Diskutera tillsammans PICO för följande två frågeställningar: 

1. Kan 100 mg acetylsalisylsyra som underhållsdos minska risken för en ny stroke, jämfört med placebo?

Frågan gäller 65-åriga män som haft stroke och som har måttlig förträngning av halspulsådern. 

2. Är det möjligt att behandla rektalcancer med (kemo)radiobehandling enbart utan kirurgi?

Vid avancerad ändtarmscancer är det vanligt med (kemo)radiobehandling före operation. 10-15% av dessa patienter kan få ett komplett svar av behandlingen. Kirurgi kan innebära permanent stomi, urininkontinens, impotens mm – går det att undvika utan att det påverkar patientens överlevnad i sin cancersjukdom? 

P

I

C

O

       

Population

Intervention

Comparison

Outcome

Ämnesord-övning

Här har vi titel och abstract för en originalstudie. Läs och diskutera tillsammans vilka ämnesord/sökord ni vill sätta på artikeln.

En av er skriver sedan in de ord ni har valt på Menti (menti.com), ange kod: 5322 1913

Acute impact of drinking coffee on the cerebral and systemic vasculature

Abstract

Previous studies have suggested that the risk of ischemic stroke increases immediately after drinking coffee. Indeed, drinking coffee, that is, caffeine, acutely increases arterial stiffness as well as blood pressure and peripheral vascular resistance. On the other hand, it has been reported that arterial stiffening is associated with elevation in the pulsatility index (PI) of cerebral blood flow (CBF), which increases the risk of brain disease. However, the effect of drinking coffee on the PI of the CBF and its interaction with arterial stiffness remain unknown. Against this background, we hypothesized that an acute increase in arterial stiffness induced by drinking coffee augments cerebral pulsatile stress. To test this hypothesis, in 10 healthy young men we examined the effects of drinking coffee on the PI of middle cerebral artery blood velocity (MCAv) and brachial-ankle pulse wave velocity (baPWV) as indices of cerebral pulsatile stress and arterial stiffness, respectively. Mean arterial blood pressure and baPWV were higher (P < 0.01 and P = 0.02), whereas mean MCAV and mean cerebrovascular conductance index were lower upon drinking coffee (P = 0.02 and P < 0.01) compared with a placebo (decaffeinated coffee). However, there was no difference in the PI of MCAv between drinking coffee and the placebo condition. These findings suggest that drinking coffee does not increase cerebral pulsatile stress acutely despite an elevation in arterial stiffness in the systemic circulation.