Utveckling och förbättringsarbeten


Qulturum är Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här finner du stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system.

Visa detaljer

Visa