Navigera till sidans huvudinnehåll

5P

Varför?

Fem viktiga frågor kan användas som en metod för att kartlägga det uppdrag som ska utföras. Kartläggningen används som utgångspunkt för att alla som ingår i uppdraget ska förstå sammanhanget. Fem viktiga frågor hjälper till med att ta fram en nulägesöversikt. 

Hur?

Berörda personer inom området bör samlas och tillsammans svara på följande fem frågor:

 1. Vilket är syftet/målet/uppdraget?
 2. För vilka ska vi uppnå syftet/målet/uppdraget? Vilka är deras unika behov?
 3. Vilka kompetenser/aktörer behövs för att nå syfte/mål/uppdrag utifrån de unika behoven?
 4. Vilka är verksamhetens processer/hur ser processen ut i vilka/vilken vi genomför arbetet i för att nå syfte/mål/uppdrag?
 5. Hur ser våra mönster/strukturer ut?
  - Värderingar, kultur, attityder, organisation, arbetssätt 
    samt omvärldsanalys - tidigare erfarenheter inom 
    området. Vad har vi själva gjort? Vad har andra gjort?
  - Resultat/data