Navigera till sidans huvudinnehåll

Effektiva möten

Varför?

Effektiva möten skapar förutsättningar för att lyckas i förbättringsarbete. Det är viktigt att ha en god struktur för förberedelser, genomförande och avslutning.
Det är värdefullt att sätta av tid innan, att tänka igenom vilka personer (och att det är rätt personer) som ska bjudas in till mötet. Skapa spelregler tillsammans för vad som ska gälla för just denna grupp.

Hur?

Här ges tips och råd till en god mötesteknik/mötesprocess i åtta steg och stöd för att bjuda in och hålla möten med patientföreträdare.

  1. Tilldela roller
  2. Klargöra målet för mötet
  3. Gå kort igenom dagordningen, prioritera, tidssätta varje punkt
  4. Arbeta igenom dagens uppgifter
  5. Summera mötet. Vad kan vi dra för slutsatser?
  6. Vilka beslut är tagna? Finns ansvarig och tidsplan?
  7. Göra dagordning och planera för nästa möte
  8. Utvärdera

Exempel på övningar