Navigera till sidans huvudinnehåll

Esther SimLab

 

Esther SimLab är metodstöd för att träna tillsammans i team och i vårdprocesser/Esthers hela vårdresa. Fokus är på s. k. social cognitive och social emotional skills, dvs. s. k. icke-tekniska färdigheter. Det kan handla om att träna sömlös samverkan genom att:

 • ta ansvar för eget steg
 • ge feedback till steget före
 • underlätta för steget efter

och att göra det tillsammans med och för Esther. Träningen genomförs alltid med fokus på vad som är patientens och personalens levda verklighet.

Metodstöden bygger på simuleringspedagogik:

 • fånga lärande tillsammans
 • skapa möjligheter att se och prova nya lösningar
 • återföra lärande till det praktiska vardagsarbetet

När kan Esther SimLab användas? Det kan t. ex. handla om att testa en ny process/nya roller i en säker miljö eller att träna tillsammans kring ett identifierat problem eller nya arbetsmoment. Det kan också vara ett simulera ett best case scenario.

Esther SimLab kan stödja lärande i pågående omställningsarbete till nära vård. Vilken träning av arbetssätt behöver ni tillsammans för att arbeta personcentrerat och sammanhållet? För att arbeta proaktivt och hälsofrämjande? För att samskapa med invånare? Nära vård bilden?

Nedan finns mer information och stödmaterial om olika metodstöd inom Esther SimLab.

Esther SimLab

Esther SimLab är ett metodstöd för att träna samverkan tillsammans i hela Esthers vårdresa. Fokus är på s. k. social cognitive och social emotional skills, dvs. s. k. icke-tekniska färdigheter.
Ju mer komplexare process, desto större blir nyttan med Esther SimLab. Träningen genomförs alltid tillsammans med patient-/närståenderepresentant.

 

Esther SimLab 5 stegsmodellen Core Concept

Mer information om Core Concepts olika delar.

Metodstödet har designats och använts i samband med den nya utskrivningslagen 2018, för att träna trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppen vård och omsorg.
De olika stegen i modellen är enkla och kan anpassas för träning i olika sammanhang. Olika exempel där Esther SimLab har använts:

 • Cancerprocessen
 • Rehabprocessen
 • Patientkontrakt
 • Digitala coacher

Dokument

Generisk instruktörsguide - ESTHER SimLab

Handlingsplan för ifyllnad - ESTHER SimLab

Keens kompetenshand för ifyllnad - ESTHER SimLab

Mall för patientberättelse - ESTHER SimLab

Powerpoint vid utbildning - ESTHER SimLab

Reflektionsblad - ESTHER SimLab

Träna bemötande och kommunikation

Metodstöd ”Träna bemötande och kommunikation” är ett tillgängligt webbverktyg med fokus på att se människan bakom patienten och betydelsen av bemötande och god kommunikation. Metodstödet har tagits fram inom regionens arbete med patientkontrakt.

Syftet med metodstödet är att ge medarbetare möjlighet att tillsammans träna på att möta människor som söker vård och anpassa kommunikationen utifrån Esther med olika förutsättningar och behov.

Fundera igenom vilka utmanande bemötande-situationer ni har i er verksamhet. Hur vill ni arbeta med att utveckla kommunikation tillsammans med Esther? Använd t. ex. ärenden från patientnämnden som ett underlag till lärande.

Använd gärna detta material för att samla medarbetarna på din arbetsplats kring ämnet. Om många medarbetare tränar med metodstödet tillsammans under en period kan detta metodstöd ge en bra grund för fortsatt utveckling av området bemötande och kommunikation i möten med Esther.

Nedan finns förkunskapsmaterial för att göra träningen så bra som möjligt.

Kom igång med metodstödet

 • Räkna med att avsätta 30 minuter för träningen.
 • Förslagsvis tränar ni 2-3 personer tillsammans.
 • Genomför träningarna med utgångspunkt från lärandemålen (som finns i metodstödet)
 • I metodstödet finns möjlighet att träna möte med 3 olika personer, ett träningsavsnitt efter varje person.
 • Notera gärna vad som fungerar bra och som kan göras annorlunda från träningarna att tas med till avsnittet Handlingsplan/reflektion i slutet.
 • För att återföra lärandet till er verksamhet när ni är klara med era träningar: klicka på ”Handlingsplan” (öppnas i nytt fönster/flik) för att reflektera och dokumentera. Här har ni möjlighet att skicka handlingsplanen till er egen mailadress.
 • Starta metodstödet (öppnas i webbläsare)

Kontaktuppgifter

Maria Johansson
Qulturum

Marcus Lidin
Metodikum

Maila till adressen nedan, ange Esther SimLab i ämnesraden:
qulturum@rjl.se