Navigera till sidans huvudinnehåll

Esther SimLab

Esther SimLab är metodstöd för att träna tillsammans i team och i vårdprocesser/Esthers hela vårdresa. Fokus är på s. k. social cognitive och social emotional skills, dvs. s. k. icke-tekniska färdigheter. Det kan handla om att träna sömlös samverkan genom att:

  • ta ansvar för eget steg
  • ge feedback till steget före
  • underlätta för steget efter

och att göra det tillsammans med och för Esther. Träningen genomförs alltid med fokus på vad som är patientens och personalens levda verklighet.

Metodstöden bygger på simuleringspedagogik:

  • fånga lärande tillsammans
  • skapa möjligheter att se och prova nya lösningar
  • återföra lärande till det praktiska vardagsarbetet

När kan Esther SimLab användas? Det kan t. ex. handla om att testa en ny process/nya roller i en säker miljö eller att träna tillsammans kring ett identifierat problem eller nya arbetsmoment. Det kan också vara ett simulera ett best case scenario.

Esther SimLab kan stödja lärande i pågående omställningsarbete till nära vård. Vilken träning av arbetssätt behöver ni tillsammans för att arbeta personcentrerat och sammanhållet? För att arbeta proaktivt och hälsofrämjande? För att samskapa med invånare? Nära vård bilden?

Nedan finns mer information och stödmaterial om olika metodstöd inom Esther SimLab.

Metodstöd - Esther SimLab

Esther SimLab är ett metodstöd för att träna samverkan tillsammans i hela Esthers vårdresa. Fokus är på s. k. social cognitive och social emotional skills, dvs. s. k. icke-tekniska färdigheter.
Ju mer komplexare process, desto större blir nyttan med Esther SimLab. Träningen genomförs alltid tillsammans med patient-/närståenderepresentant.

Modellen ”bild” + ppt Esther SimLab 5 steg modell? (finns på gamla Esthersimlab sidan på Metodikum)

Metodstödet har designats och använts i samband med den nya utskrivningslagen 2018, för att träna trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppen vård och omsorg.
De olika stegen i modellen är enkla och kan anpassas för träning i olika sammanhang. Olika exempel där Esther SimLab har använts:

  • Cancerprocessen
  • Rehabprocessen
  • Patientkontrakt
  • Digitala coacher

Exempel/Inspiration

Dokument/Verktyg