Navigera till sidans huvudinnehåll

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagrammet kallas också orsak-verkan-diagram eller Ishikawadiagram, det senare efter den japan som på 50-talet presenterade diagrammet.

Varför?

Fiskbensdiagram ger stöd i att finna orsakerna till ett problem och bena upp vad ett problem beror på. Hjälper också till att identifiera, sortera, illustrera och skapa gemensam bild av problemet.

Hur?

Alla som är berörda av problemet bör ingå i gruppen som tar fram tänkbara orsaker till problemets uppkomst.

Diagrammet består av en "ryggrad" som i ena änden har ett "huvud" där problemet skrivs in. Från ”ryggraden” utgår ett antal "ben" där tänkbara huvudorsaker till problemet kan skrivas in. Mindre ”delben” ger allt mer detaljerad information om orsakerna till problemet.

 1. Välj och definiera problemet. Skriv det som en fråga "Varför har vi problem med ......." och skriv i fiskens huvud.
 2. Brainstorma kring orsaker till problemet:
  • Vilka är de möjliga orsakerna till att...?
  • Vilka orsaker finns bakom...?
  • Varför kan vi inte...?
  • Varför har vi problem med...?
   Använd gärna post-it lappar och skriv en orsak/lapp.
 3. Fördjupa varje orsak till problemet genom att ställa fler "Varför" och skriv var och en av dessa på en lapp. Dessa blir delben på fiskens ben. Här kan det vara värdefullt att komplettera med ytterligare input till orsakerna. Kanske behövs nya kontakter tas.
 4. Gruppera orsakerna i kategorier = rubrikerna på fiskens olika ben. Fiskbenen utgörs vanligen av fem M: Människor, Maskiner, Metoder, Material och Miljö.
 5. Identifiera orsaker som sannolikt har större påverkan än andra till problemet.  Rangordning av orsakerna kan t ex göras genom poängsättning:
  • Låt varje varje person disponera 5+4+3+2+1 poäng. 5 poäng betyder viktigast.
  • Alla personer sätter sina poäng.
  • Räkna samman poängen, den orsak som fått flest poäng bedöms vara den viktigaste orsaken.

Fiskbensdiagrammet är ett sätt att identifiera orsaker till problem och kan behöva revideras efterhand som djupare föreståelse kring orsakerna kommer fram.

Källa: Ishikawa, Kaoru (1985), What Is Total Quality Control? The Japanese Way (1 ed.), Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, ISBN 9780139524332, OCLC 11467749