Navigera till sidans huvudinnehåll

Förbättringsmodellen

Varför?

Förbättringsmodellen är en grundmodell med tre viktiga frågor för att systematiskt åstadkomma förbättringar.

Hur?

1. Sätt upp mål

Vad ska du tänka på när du sätter upp mål...

2. Mått och mätetal

I förbättringsarbete används flera typer av mått, så kallade balanserade mått, för att få en helhetssyn. Måtten används som grund för att få en bild av nuläget och kunna följa effekterna av förbättringsarbetet över tid - information om mätning och analys.
Mått och mätetal för en process - använd metoden: Värdekompassen
Mått och mätetal för en verksamhet/organisation/enhet - använd metoden: Balanserat styrkort

3. Idéer

Vad ska du tänka på för att samla in alla idéer?

4. Prioritera

Vad ska du tänka på när du prioriterar? Vilka idéer ska du starta med?

5. Testa

PGSA

6. Uppföljning

Vilken effekt fick testen på våra mål och mätetal?