Navigera till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet i förbättrings- och utvecklingsarbete

Hållbarhet är när nya arbetssätt blir normen.

Varför?

Många har lärt sig att starta och genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete på ett bra sätt, utmaningen är att hålla i. Alla som arbetar med förbättrings- och utvecklingsarbete på olika nivåer behöver redan från start bli varse förutsättningarna för att få det hållbart. Följande faktorer i kontexten kan påverka hållbarhet: 

 • förbättrings- och utvecklingsarbetes överensstämmelse med organisationens vision
 • kapacitet och stabilitet av intern personal och externa partners
 • stabilitet i samverkansstrukturer
 • influenser på lokal nivå
 • stödjande ledarskap
 • administrativt stöd
 • support t ex coacher
 • integrering med befintliga program och tjänster
 • finansiering

Hur?

 • Steg 1 - förberedelser
 • Steg 2 - kartlägga förutsättningar
 • Steg 3 - genomför handlingsplan för hållbarhet

Steg 1 - Förberedelser

Strategier för uthållighet skiljer sig för olika typer av insatser. Identifiera därför gärna vilken slags insats du arbetar med och välj strategi utefter det, se Typ av intervention och strategi, arbetsblad

Steg 2 - Kartlägga förutsättningar

 1. Gör en s k intressentanalys. En analys som syftar till att identifiera vilka det är som kan påverka och är intresserade av förbättrings/utvecklingsarbetet, glöm inte kunden/patienten/klienten.
 2. Sammankalla representanter för de viktigaste intressenterna som kom fram vid analysen (1).
 3. Jobba tillsammans igenom Aspekter för hållbarhet, arbetsblad. Markera varje område röd, gul, grön.
 4. Röd = stora svagheter/ej belysta
  Gul = belysta/under utveckling
  Grön = välfungerande.
 5. Utifrån de områden som är röda eller gula, ta fram en handlingsplan för hållbarhet.

Det är viktigt att återkommande göra en värdering av förutsättningarna för hållbarhet, de kan förändras mycket snabbt.

Steg 3 - Genomför handlingsplan för hållbarhet

Ta fram en handlingsplan

Referenslitteratur