Navigera till sidans huvudinnehåll

Lean

Begreppet Lean har på senare tid uppmärksammats allt mer inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av lean ska vi komma tillrätta med hur vi arbetar på smidigaste sätt på en arbetsplats, för både de vi är till för och för medarbetarna själva.

Det handlar om arbetsflöden och ständiga förbättringar och om att komma till rätta med "slöseri", det vill säga det som inte tillför något värde för patienter och medborgare.

LEAN består av 5 principer

  • Identifiera vad som skapar värde för kunden. Exempelvis klinisk kvalitet, tillgänglighet, säkerhet och bemötande.
  • Hantera värdeflöden i verksamheten. Exempelvis att minska det onödiga arbete som inte skapar värde. Att arbeta bort slöseri.
  • Skapa ett jämnt och effektiv flöde så att flaskhalsar och svårhanterad variation elimineras. Exempelvis genom att ha tvärprofessionella team som snabbt kan sättas in för att hantera en speciell patientgrupp.
  • Använda en "drag-teknik", det vill säga att inget görs förrän det efterfrågas av kund. Detta för att skapa tjänsten tillsammans med kunden.
  • Ständiga förbättringar. Att hela tiden vilja göra dagens arbete lite bättre i morgon. Och att gradvis standardisera så att varje kund erbjuds bästa praxis.