Navigera till sidans huvudinnehåll

Levande bibliotek och Peer

Inom Region Jönköpings län har det under många år funnits ett stort intresse av att samverka med representanter för patienter och närstående. Det ger erfarenheter och upplevelser från en helt annan synvinkel av verksamheten, eller av tjänster som levereras varje dag.

Genom att lyssna på personens egen, subjektiva berättelse av hur det är att vara sjuk/närstående, och att komma in i verksamheten från andra sidan, genom entrédörren, kan det ge helt unika möjligheter att se på det invanda med nya ögon. Denna bild kan vara avgörande i prioriteringen av till exempel ett förbättringsarbete på ett sätt som verkligen gör skillnad för de ni finns till för. 

Levande bibliotek och Peer består i dag av cirka 100 personer i olika åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Personerna representerar någon sjukdomsgrupp eller är närstående. Gemensam nämnare är att de alla vill bidra med sina erfarenheter av hälso- och sjukvård. Se nedan hur du bokar till exempel till projekt och utvecklingsarbete, på utvecklingsdagar, workshops, introduktionsutbildningar och konferenser.

Levande biblioteket består av personer med framförallt erfarenhet av kroppsliga vården. Peer samlar personer med erfarenheter från psykiatrisk vård.

Verksamheter som önskar ha patient- eller närståendemedverkan i till exempel något utvecklingsarbete kan vända sig till nätverken för att anlita en person. Då sker en form av matchning och en förfrågan går ut till deltagare i Levande bibliotek alternativt Peer. Här kan du också få tips och råd kring arbetsformer, metoder och verktyg för arbete med patienter som medskapare.

Hur bokar jag en person med egen erfarenhet?

afsdfsgsfg

Rubrik

dafdf