Navigera till sidans huvudinnehåll

Levande bibliotek och Peer

Inom Region Jönköpings län har det under många år funnits ett stort intresse av att samverka med representanter för patienter och närstående. Det ger erfarenheter och upplevelser från en helt annan synvinkel av verksamheten, eller av tjänster som levereras varje dag.

En person med patienterfarenhet är också expert, på sig själv och på att vara sjuk i sin sjukdom. Genom att lyssna på personens egen, subjektiva berättelse av hur det är att vara sjuk, och att komma in i er verksamhet från andra sidan, genom entrédörren, kan de ge er helt unika möjligheter att se med nya ögon på det invanda. Deras bild kan vara en hjälp i att prioritera ert förbättringsarbete på ett sätt som gör skillnad för de ni finns till för, för att ni verkligen vet hur de upplever verkligheten i den verksamhet ni bedriver.

Levande bibliotek och Peer består i dag av cirka 100 personer i olika åldrar med olika bakgrund och kompetenser. Personerna representerar någon sjukdomsgrupp eller är närstående. Gemensam nämnare är att de alla vill bidra med sina erfarenheter av hälso- och sjukvård. De kan bokas och medverka i till exempel projekt och utvecklingsarbete, på utvecklingsdagar, workshops, introduktionsutbildningar och konferenser.

Levande biblioteket består av personer med framförallt erfarenhet av kroppsliga vården. Peer samlar personer med erfarenheter från psykiatrisk vård.

Verksamheter som önskar ha patient- eller närståendemedverkan i till exempel något utvecklingsarbete kan vända sig till nätverken för att anlita en person. Då sker en form av matchning och en förfrågan går ut till deltagare i Levande bibliotek alternativt Peer.