Navigera till sidans huvudinnehåll

Mätning och lärande

Varför?

Resultat är en viktig del av allt förbättringsarbete för att kunna bedöma att en förändring är en förbättring. För att kunna besvara detta behövs kunskap om hur mätning och analys görs på bästa sätt.

Hur?

För att få ett tydligt och överskådligt resultat av ditt förändrings- och förbättringsarbete behöver du kunna följa och visualisera nuläge och pågående utveckling. Nedan finner du instruktionfilmer för hur du kan gå tillväga.

Det handlar om att:

Instruktionsfilmer till linje-, sekvens- och styrdiagram

För användare inom Region Jönköpings län:

  1. Linjediagram
  2. Sekvensdiagram
  3. Styrdiagram – enskilda värden i SPCXL