Navigera till sidans huvudinnehåll

Förstå mig rätt (Teach back)

Metoden Teach back (och den svenska versionen Förstå mig rätt) syftar till att förbättra förståelsen av information och patientens perspektiv inom hälso- och sjukvården.

Det är en enkel metod som innebär att både personal och patient återberättar varandras budskap. Det finns ett stort behov att säkra informationsöverföringen inom vården. Forskning visar nämligen att:

  • Patienter missförstår eller glömmer omedelbart över hälften av den medicinska informationen som ges av sjukvårdspersonal.
  • Nästan hälften av patienterna kan inte redogöra för riskerna vid sin operation trots att de gett sitt samtycke till den.
  • En av de tio bästa evidensbaserade åtgärderna för att generellt öka patientsäkerheten är att kontrollera att en patient korrekt uppfattat information om sin behandling och dess risker.

Stöd för arbetssätt