Navigera till sidans huvudinnehåll

Värdekompassen

Varför?

Värdekompassen är ett hjälpmedel för att identifiera viktiga områden att mäta och följa kopplat till processer.

Hur?

Värdekompassen utgår från fyra perspektiv - erfarenheter, professionellt genomförande, funktion och resurser. Detta skapar förutsättningar att följa utfall i processer och dess effekter utifrån olika perspektiv.

Steg 1.

Processkartläggning: Gör en inventering av de behov som ingår i processen. Vad ska den här processen åstadkomma? Beskriv även vilka som berörs av processen. Vilka delar består den av?

Steg 2.

Svara på följande frågor kopplade till Värdekompassens fyra perspektiv:

Klinisk process:

 1. Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande?
 2. Vad behöver vi veta om patientens funktionella status (fysiskt, psykiskt, socialt)?
 3. Vad behöver vi veta om individers/patienters/närståendes erfarenheter?
 4. Vad behöver vi veta om resursbehovet
  (kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..)

Icke-klinisk process

 1. Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande?
 2. Vilka funktioner är viktiga att vara välfungerande i en icke klinisk process?
 3. Vad behöver vi veta om kunders erfarenheter?
 4. Vad behöver vi veta om resursbehovet
  (kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..)

Steg 3.

Utifrån svaren på frågorna - identifiera två till tre mått per perspektiv. Använd gärna metoden Påverkansanalys för detta. 

Måtten används som grund för att identifiera förbättringsarbeten och följa upp resultatet av dessa.