Navigera till sidans huvudinnehåll

Filmer om tjänsten för symtombedömning, hänvisning och chatt

Filmer - dina kollegor delar med sig av sin erfarenhet

Den nya tjänsten för symtombedömning, hänvisning och chatt innebär ett nytt sätt att kontakta vården digitalt och ett nytt arbetssätt för medarbetare inom vården. 

Hör medarbetare från sydöstra sjukvårdsregionen berätta om sina erfarenheter av att jobba digitalt och vad de ser för möjligheter och utmaningar med det nya arbetssättet.

Jennie Svensson, sjukgymnast om bokningsbara tider på 1177.se

Jenny upplever att hon får mer utförlig information från patienten eftersom patienten kunnat reflektera över sina bekymmer och sedan i lugn och ro kunnat beskriva sina symtom och besvär.

 - Mina erfarenheter av att erbjuda bokningsbara tider via 1177.se är bara positiva. Man minskar administrativ tid efter patienten själv gör en stor del av jobbet. Vinsten för patienten är en mer flexibel möjlighet att få kontakt med vården.

 

Daniel Urberg, sjukgymnast Norrahammars vårdcentral Jönköping

I filmen berättar Daniel som i början var väldigt tveksam till att göra digitala bedömningar, om hur det är att arbeta med digitala vårdbesök.

–Med ökad erfarenhet känner jag mig trygg i mina bedömningar.

 

Michaela Urlas, psykolog Wetterhälsan Jönköping

Hör Michaela berätta hur hon har fått en mer varierad arbetsdag och förbättrad arbetsmiljö med de digitala besöken och hur det finns en tydlig förväntan från patienternas sida att kunna mötas digitalt.

–Låt det ta tid. Hitta dig själv i processen. Likväl som vi är nya i vår roll som behandlare i de första kliniska besöken som vi har, så kan det också få lov att ta ett tag att hitta dig själv i de här verktygen också.

 

Nam-Young Pak, läkare och basenhetschef Mörbylånga hälsocentral

Nam har jobbat med chatt och videomöten och tycker att det är ett bra verktyg men också tidsbesparande.   

–Relationsbaseradvård är det viktigaste, detta är ett verktyg som kan hjälpa för många patienter och som kan göra det lite mer effektivt för oss.

 

Sanne Bolling, sjuksköterska Vårdcentralen i Mjölby

I filmen berättar Sanne om sina erfarenheter av att chatta med patienter under pilotprojektet ”Vårdcentralen direkt” som genomfördes under 2019-2020.

–För oss inom vården var det verkligen ett bra sätt att jobba på.  Arbetsmiljön blev mycket bättre för oss sjuksköterskor.

 

Varför inför vi en ny digital tjänst?

Niklas Föghner är ansvarig för det gemensamma införandet av den nya tjänsten för symtombedömning, hänvisning och chatt inom Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län. Hör honom berätta om varför vi inför den nya tjänsten och vad han hoppas på för nyttor för patienter och medarbetare.

–Vill vi erbjuda bra vård till våra invånare och när det finns lösningar för dem att ta kontakt med oss så ska vi givetvis använda dem.