Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om 1177 direkt

Varför införs 1177 direkt?

Vi inför den 1177 direkt för att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och erbjuda nya sätt att kontakta oss. Med den nya tjänsten kan vi använda vårdens resurser på ett bättre sätt och på sikt hjälpa fler. Den nya tänsten är också ett sätt att göra vården mer tillgänglig och jämlik, oberoende av var i länet man bor. Invånarna kan kontakta vården när och var det bäst passar dem. Vi frigör även mer tid till fysiska besök.

Införandet av 1177 direkt är en viktig del av överenskommelsen mellan regeringen och SKR om att erbjuda en god och nära vård.

Vilka verksamheter berörs?

1177 direkt ska införas inom samtliga vårdcentraler (regiondrivna och privata), 1177 på telefon, rehab och jourcentraler.

Målsättningen är att plattformen på sikt ska användas av alla mottagningar inom öppenvården, för en sömlös kontakt och smidigare hänvisning mellan olika vårdgivare i vårdkedjan.

Vad innehåller 1177 direkt?

Tjänsten kommer att innehålla följande delar:

Invånarens symtombeskrivning:
Invånaren loggar in i plattformen med hjälp av BankID eller Freja eID och besvarar ett antal frågor som rör sökorsak, uppskattad hälsa med mera via ett digitalt formulär. Det går också att bifoga en bild som förtydligar sökorsaken.

Automatisk bedömning:
Härefter sker en automatisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella sjukhistoria ligger till grund för vart hen hänvisas.

Hänvisning och chatt:
Hänvisningen kan leda invånaren till egenvårdsråd eller till en chatt bemannad med sjukvårdspersonal. Invånaren kan alltid välja att gå från egenvårdsråd till chatten. Det kan också bli aktuellt med ett videomöte med vårdpersonal eller bokning av ett fysiskt besök.

Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna plattformen för att söka akut vård.

Det kommer att finnas möjligheter att göra framtida integrationer med andra stödtjänster längre fram.

Finns det någon demo av tjänsten?

Ja, det finns en enklare demo som är inspelad under ett möte. Demon visar hur Platform24s tjänst ser ur generellt, men demon viar inte hur tjänsten exakt kommer att se ut när den införs i Region Jönköpings län. 

Samlad information om 1177 direkt och dess införande

När införs 1177 direkt?

Planen är att den nya tjänsten ska tas i drift med start under kvartal 1 2023, enligt särskilt turordningsschema

Hur når man 1177 direkt?

Den nya tjänsten kommer att vara tillgänglig oavsett om invånaren går in via 1177.se, vårdcentralens kontaktsida/webbplats, ringer vårdgivaren eller går in via en regional app.

För att logga in krävs svenskt personnummer och identifering sker med hjälp av e-legitimation (Bank-ID eller Freja eID)

Vilken leverantör av plattform blir det?

Den 24 oktober skrev Inera avtal med leverantören Platform24.

Vad blir nyttorna för invånaren?

- Förbättrad tillgänglighet till vården.
- Slippa sitta i telefonkö.
- Invånaren beskriver själv sina symtom och förväntningar digitalt.
- Invånaren behöver inte beskriva sina symtom flera gånger.
- Symtombeskrivningen kan förtydligas med bilder.
- Möjlighet att chatta med vårdpersonal.
- En mer sömlös kontakt med vården, d.v.s. att hänvisning kan ske smidigt mellan olika vårdgivare, exempelvis från 1177 på telefon till vårdcentralen.
- Invånaren kan vid behov själv välja tid för kontakt/besök.

Vad blir nyttorna för vårdpersonalen?

- Lättare att hjälpa invånare med störst behov först.
- Bättre förberedda besök till rätt vårdnivå.
- En bättre användning av våra resurser.
- Enighet i bedömning av invånarens symtom, vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad, vilken besöksform och vilken brådskegrad.
- Invånarens symtombeskrivning (inklusive ev. bifogade bilder) och förväntningar är tillgängliga inför en första kontakt via chatt.
- Flera ärenden kan hanteras parallellt, där användandet av färdiga texter (frasmallar) underlättar hanteringen.
- Öppna och förberedda webbtidböcker möjliggör en tidsbesparing när medarbetare slipper boka in, omboka eller avboka en invånare.

Kommer detta verkligen spara tid?

Förhoppningen är att många enklare tillstånd kan lösas med automatisk hänvisning till egenvårdsråd och självservicefunktioner. Satsningen på den nya tjänsten kommer att frigöra tid för fysiska besök. Ledorden är: Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver.

Vad får vi för stöd inför och vid införandet?

Det kommer att finnas ett omfattande stöd inför och vid införandet. En regional projektgrupp bistår med projektledning, förändringsledning, kommunikation, IT-support, förvaltning och support till medarbetare. Inom varje verksamhet kommer det även att utses en lokal införandegrupp. Platform24 kommer att bidra med utbildningsmaterial och support under införandet.

Är det fler regioner än Region Jönköpings län som inför 1177 direkt?

Ja, den nya tjänsten har upphandlats av Inera och det är tio regioner som har valt att ansluta sig via ramavtal. Alla regioner som valt att ansluta sig kommer att gå in i tjänsten samtidigt. Vi samverkar i införandet med Region Kalmar län och Region Östergötland inom sydöstra sjukvårdsregionen.

Vem kan jag vända mig till för mer information?

Vänd dig i första hand till din verksamhetschef för verksamhetsrelaterade frågor. För frågor om projektet är du välkommen att kontakta regional projektledare, Sanna Davidsson.