Navigera till sidans huvudinnehåll

Introduktion till tjänsten för symtombedömning

Under 2022 kommer en ny digital tjänst för symtombedömning, hänvisning och chatt att införas inom Region Jönköpings län. Här finns samlad information om tjänsten och införandet.

Vad är första linjens digitala vård?

Första linjens digitala vård är namnet på ett nationellt program med ett antal utvecklingsprojekt som är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom god och nära vård. Målet är att förbättra tillgängligheten till första linjens vård och att använda resurserna mer effektivt. Det innebär att invånaren snabbt ska kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få egenvårdsråd eller lotsas fram till ett digitalt alternativt fysiskt vårdbesök.

Införandet av tjänsten för symtombedömning, hänvisning och chatt är en del av programmet som drivs av Inera. Införandet sker i samverkan med Region Kalmar län och Region Östergötland.

Vad innebär den nya tjänsten?

Den nya tjänsten innebär att invånaren ges möjlighet att fylla i sina symtom digitalt för att sedan automatiskt bli lotsad vidare till rätt vårdnivå. Detta gäller oavsett om invånaren går in via 1177.se, vårdcentralens kontaktsida/webbplats, ringer vårdgivaren eller går in via en regional app. Den nya tjänsten innehåller även en möjlighet till chatt med vårdpersonal.

I bilden nedan beskrivs hur det kan gå till:

symptombed_hanvisn_chatt.png (1031×523)

Så här kan det gå till:

Steg 1: Invånaren loggar in i tjänsten med hjälp av BankID eller Freja eID.

Steg 2: Patienten besvarar ett antal frågor som rör sökorsak, uppskattad hälsa med mera via ett digitalt formulär. Det går också att bifoga en bild som förtydligar sökorsaken, om invånaren önskar detta. Härefter sker en automatisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella sjukhistoria ligger till grund för vart invånaren dirigeras.

Steg 3: Hänvisningen kan leda invånaren till egenvårdsråd eller till en chatt bemannad med sjukvårdspersonal. Invånaren kan alltid välja att gå från egenvårdsråd till chatten. Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna plattformen för att söka akut vård.

 

Film

Film beskriver den nya tjänsten samt en kort introduktion till hur den digitala tjänsten med Symtombedömning, hänvisning och chatt kommer att fungera: 

 

https://youtu.be/Sdivk4rpkMo

Vad ska tjänsten bidra till?

...för patienter och invånare

 • Förbättrad tillgänglighet till första linjens vård.
 • Patienten beskriver själv sina symtom och förväntningar digitalt.
 • Patienten behöver inte beskriva sina symtom flera gånger.
 • Symtombeskrivningen kan förtydligas med bilder och mätdata.
 • Möjlighet att chatta med vårdpersonal.
 • En mer sömlös kontakt med vården, exempelvis vid hänvisning från 1177 Vårdguiden på telefon till vårdcentralen.
 • Patienten kan vid behov själv välja tid för kontakt/besök.
 • En standardiserad och kvalitetssäkrad bedömning.

... för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård

 • En effektivare användning av våra resurser.
 • Bättre förberedda besök till rätt vårdnivå.
 • Lättare att hjälpa patienter med störst behov först.
 • Enighet i bedömning av patientens symtom, vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad, vilken besöksform och vilken brådskegrad.
 • Patientens symtombeskrivning (inklusive ev. bifogade bilder och mätvärden) och förväntningar är tillgängliga inför en första kontakt via chatt.
 • Flera ärenden kan hanteras parallellt, där användandet av färdiga texter (frasmallar) underlättar hanteringen.
 • Öppna och förberedda webbtidböcker möjliggör en tidsbesparing när medarbetare slipper boka in, omboka eller avboka en invånare.

Tidplan

Den nationella upphandlingen av ny digital tjänsten pågår och förväntas vara klar under 2022. Parallellt med detta genomförs dialoger med alla berörda verksamheter om förändrat arbetssätt och förberedelser inför införandet.

Kontakt

Projektledare Region Jönköpings län
Sanna Davidsson
sanna.davidsson@rjl.se

Projektledare Sydöstra sjukvårdsregionen
Emma Stockman
emma.stockman@regionostergotland.se

Mer information

Invånarens symtombedömning och hänvisning, Inera