Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientens kunskapsstöd

2023 genomför Sydöstra sjukvårdsregionen ett pilotprojekt kring anpassade kunskapsstöd för patienter med reumatoid artrit. Projektet är en del i sjukvårdsregionens gemensamma arbete för att stärka patientens egenkraft och möjligheter att samskapa med hälso- och sjukvården.

Projektet samlar kompetens inom en rad olika kunskapsområden. Förutom personer med egen patienterfarenhet ingår medarbetare som arbetar med utvecklingen av patientkontrakt, sammanhållen planering, införande av vårdförlopp och 1177.se.

Maria Johansson, utvecklingsledare på Qulturum, leder arbetet tillsammans med regionernas samordnare för införandet av vårdförlopp och e-hälsostrateger.

Projektet har börjat med att inventera klinisk information, nuläge och målgruppens behov. Principer för tjänstedesign är utgångspunkt i ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Tanken är att foga samman lösningar utifrån vad som blir bäst för patienten och hitta synergieffekter genom stärkt samarbete.

Erfarenheterna från pilotprojektet ska bidra i utvecklingen av en nationell modell för hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med kroniska sjukdomar.

Utöver projektet kring reumatoid artrit syftar sjukvårdsregionens samarbete för att stärka patientens egenkraft bland annat till att

  • alla invånare i Region Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län ska erbjudas patientkontrakt via 1177
  • invånarna ska kunna läsa sitt patientkontrakt i sin journal eller få det utskrivet på papper
  • utreda samordningsvinster med gemensam 1177-redaktion.

Projektplan och mer information finns i projektets samarbetsrum i intranätet.

Nyhetsbrev - Förstärkt samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen projekt kring patientens egenkraft och samskapande