Navigera till sidans huvudinnehåll

Prototyp vårdstöd för prostatacancer

Observera att den här sidan används som underlag för att testa hur information om utvecklingen av cancervården respektive kliniska kunskapsstöd ska struktureras och göras tillgängliga.

Förebyggande insatser

 • Organiserad prostatatestning (OPT) – rutin - beskriv hur processen går till ”vad behöver RJL veta – undvik nyckelpersonsberoende”
 • (PSA-testning utanför OPT-programmet)
 • Kunskapsbanken - vårdprogram 
 • Cancerpreventionsplan (HELHETEN)

Behov uppstår

Kontakt med vården

Via offentlig eller privat vårdgivare, vårdcentral, sjukhus/klinik 

Urologmottagning   

Utredning 

Vårdansvar och samverkan

Fakta, kliniskt kunskapsstöd

Beräknad tid

 • från SVF-remiss till besök på urologmottagning 17 dagar
 • från VGM till behandlingsstart - kir 58 dagar, strål ?? dagar (enligt SVF )
 • från undersökning med biopsi från provtagning till svar 16 dagar (11 dagar)
 • för urografi radiologi från remissdatum till besvarad undersökning ?? dagar (?? dagar)

Arbetssätt och rutiner

 • Bedöma remisser 
 • Boka tid
 • Diagnosgivande undersökning
 • Dokumentera i Canceröversikten – (länka till rekommenderade arbetssätt för aktuell process Vem gör vad?)
 • Min vårdplan cancer erbjuds vid diagnosbesked.
  - är en sammanhållen plan och ska lämnas till alla patienter som får en cancerdiagnos innebär: Aktiv överlämning till nästa steg, Överenskommelse skapas, Fast vårdkontakt (kontaktsjuksköterska), Nästa steg – tid i handen
 • Prehabilitering, rehabiliteringsbehov inhämtas inför behandlingsstart. 
  Hälsoskattning för cancerrehabilitering (formulär digitalt alternativt papper)
  - Inventera utgångsläge - finns pågående rehabiliteringsplan. Filtrera på rehabiliteringsplan i gemensamma dokument i Cosmic
 • Rehabguide (länk till stöd)

Patientinformation

 • 1177.se
 • Lokal patientinfo (undantagsfall)

Relaterat innehåll

Behandling

Informationkällor

 • Medicinska PM RJL (EVOLUTION)? 
 • Dokumentera i Canceröversikten  (länk till rekommenderade arbetssätt i aktuell process Vem gör vad?)

Arbetssätt och överenskommelser

 • Inför planerat besök inhämta resultat från genomförd hälsoskattning
  - Inventera utgångsläge - finns pågående rehabiliteringsplan. Filtrera på rehabiliteringsplan i gemensamma dokument i Cosmic.
 • Uppdatera Min vårdplan cancer tillsammans med patienten – sammanhållen plan från diagnosbesked
  Hälsoskattning – idientifiera rehabiliteringsbehov så tidigt som möjligt 
 • Rehabguide (länk)

Olika behandlingar

 • Aktiv överlämning till nästa steg/behandling i samråd med patienten.
  (överenskommelser om arbetssätt mellan olika verksamheter)
  • Läkemedelsbehandling (gemensam modell - tillsammans med apotekare, arbete initieras under febr 2021) Länk UTVECKLING PÅGÅR!
  • Strålbehandling, länk processbeskrivning onkologen/strål
  • Kirurgisk behandling
  • Aktiv exspektans/monitorering 
  • Palliativ vård
 • Brytpunktsamtal (Hur sker kontakt med SSIH/PV?)
  • Aktiv överlämning till palliativt team i hemsjukvård eller SSIH

Uppföljning

Informationskällor 

Arbetssätt och överenskommelser

 • Aktiv överlämning till nästa steg (- så gör vi!)
 • Information om seneffekter
 • Min vårdplan cancer

Avsluta uppföljning

 • Överenskommelse med patient/närstående om
  • kontaktväg om nytt behov uppstår
  • kontaktväg vid långvariga och sena komplikationer
  • egenvårdsråd

Resultat/kvalitetsuppföljning

Statistik - nationell plattform
- Inklusionsmål - SVF
- Ledtidsmål - SVF
- Patientupplevelser
- Interaktiva rapporter - kvalitetsregister