Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hörsel


Att ha en hörselnedsättning innebär ett kommunikationshinder i varierande omfattning beroende på grad av hörselnedsättning, ljudmiljö och bemötande. Det som brukar gälla alla barn med hörselnedsättning är närhet och ögonkontakt med den som pratar och så lite störande bakgrundsljud som möjligt. Är man flera är det viktigt att en i taget pratar.

Hörselhabiliteringens specialpedagoger kan erbjuda information till personal inom förskola/skola, i samverkan med kommunens hörsel-/specialpedagog. En hörselnedsättning kan vara allt ifrån lätt nedsättning till dövhet och därmed behövs olika individuella insatser och information.

Det finns olika slags hörselhjälpmedel beroende på vilken typ av hörselnedsättning barnet har. Vanligast är hörapparat men då den starkaste hörapparaten inte hjälper kan det bli aktuellt med ett cochleaimplantat, CI, vilket är en avancerad hörapparat som består av en inopererad del och en yttre del.

Statistiskt så har 1-2 promille av alla nyfödda barn en måttlig till grav hörselnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör man genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet som erbjuds kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Kompetensen som erbjuds kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Kontaktuppgifter

Kristina Brengesjö
Processledare
Enhetschef/kurator
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 52 48
kristina.brengesjo@rjl.se

Lisa Bergström
Strateg friluftsliv/personer med funktionsnedsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun
036-10 69 28
lisa.bergstrom2@jonkoping.se

Marcus Viberg
Psykolog, legitimerad
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 43 85
marcus.viberg@rjl.se

Paulina Lallerman
Processledare
Ombudsman/informationssekreterare, HSO
036-15 28 72, 07023-10 28 72
paulina.lallerman@hso.jonkopingslan.se

Marianne Isaksson
Särskolesamordnare
Är behjälplig i frågor som rör grundsärskola/gymnasiesärskola
Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 26 20
marianne.isaksson@jonkoping.se