Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Tanke/förståelse


Ibland finns barnets funktionsnedsättning i dess förmåga att uppmärksamma, ordna, organisera, sätta ord på, förstå och minnas information. Dessa så kallade kognitiva förmågor utvecklas under hela barndomen och det kan därför ibland vara svårt att särskilja barn som har olika grader av funktionsnedsättning på detta område från typiskt utvecklade barn.

Det finns barn som har generella kognitiva svårigheter, som vid intellektuell funktionsnedsättning, men också barn som har mer specifika nedsättningar, som vid till exempel utvecklingsneurologiska störningar/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Här finns barn som har ADHD och svårt med uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll, barn med autismspektrumtillstånd (inklusive Aspergers syndrom), som framför allt har svårt för samspel på andras villkor, och barn med till exempel språkstörning.

Variationen av svårigheter är stor men gemensamt är ofta att det kan ta längre tid att anpassa sig till nya och oväntade situationer, och vara svårare att hitta bra strategier då något inte fungerar.

Kommunikationen med barnet behöver vanligtvis anpassas efter barnets förutsättningar. Då funktionsnedsättningen inte alltid syns kan det medföra att omgivningen inte är beredd på att möta barnets behov.

Att förbereda aktiviteter väl, ta råd från dem som känner barnet, vara lyhörd och förstå att situationer kan uppfattas på ett annorlunda sätt om man inte är tydlig är viktigt för att kunna hjälpa barnet att lyckas.

ADHD

Jag har ADHD

Filmen Jag har ADHD har producerats av Kollektivet Livet för Riksförbundet Attention och är en del av webbplatsen jagharadhd.se. På jagharadhd.se kan man se fler personer berätta om hur det är att ha ADHD och ADD. (22.50 minuter)

Aspergers syndrom

Långt ifrån lagom

I extramaterialet till dvd-utgåvan av I rymden finns inga känslor finns intervjufilmen Långt ifrån lagom om Aspergers syndrom. (10.04 minuter)

Att ha Aspergers syndrom - Petra Dewrang

Petra Dewrang, fil.dr, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, föreläser i serien En akademisk kvart. (14.59 minuter)

Autism

Autism har många ansikten

Autism- och Aspergerförbundet har sedan 1973 arbetat för bättre villkor för barn, unga och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Läs mer på webbplatsen

My Autism and Me

In this Newsround Special, 13-year-old Rosie takes viewers into her world to explain what it's like to grow up with autism - a condition which affects how children see life, and the way they relate to others around them. (14.21 minuter)

What is Autism? Do you know the signs?

Autism is a spectrum disorder which includes a large range of symptoms and behaviors. This video is part for Behavior Frontiers Applied Behavior Analysis (ABA) Training Program with an Autism Specialization. (14.08 minuter)

Utvecklingsstörning

Att leva med utvecklingsstörning

Psykologen Katarina Johansson berättar om hur det är att leva med utvecklingsstörning och om varför det är viktigt att veta om att man har en utvecklingsstörning. (4.31 minuter)

Utvecklingsstörning - Läkaren berättar

Läkaren Tomas Börsbo förklarar vad en utvecklingsstörning är, hur det märks att man har det och vad man kan få för hjälp. (5.39 minuter)

Att kompensera utvecklingsstörning

Cecilia Olsson, fil.dr.spec.ped. FUB:s forskningsstiftelse ALA berättar om att kompensera utvecklingsstörning. (25 minuter)

Att kompensera utvecklingsstörning, Cecilia Olsson (nytt fönster)

Kognitiva hjälpmedel

Goda exempel på kognitiva hjälpmedel - Marcus

Marcus berättar om exempel på kognitiva hjälpmedel som har har hjälp av i vardagen. (3.41 minuter)

Goda exempel på kognitiva hjälpmedel - Thomas

Thomas som har diagnosen ADHD och Asperger berättar om sina kognitiva hjälpmedel. (5.00 minuter)

Kognitiva hjälpmedel och delaktighet

En föreläsning av Birgitta Wennberg från Klara Mera om kognitvia hjälpmedel. (9.59 minuter)

Ett ritprat från verkligheten

I den här filmen får vi ta del av när Marie-Louise Franke ritpratar med Ida som har autism och utvecklingsstörning. 
En film från Center för kommunikativt och kognitivt stöd. (4.18 minuter)

Kontaktuppgifter

Kristina Brengesjö
Processledare
Enhetschef/kurator
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 52 48
kristina.brengesjo@rjl.se

Lisa Bergström
Strateg friluftsliv/personer med funktionsnedsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun
036-10 69 28
lisa.bergstrom2@jonkoping.se

Marcus Viberg
Psykolog, legitimerad
Habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov
010-242 43 85
marcus.viberg@rjl.se

Paulina Lallerman
Processledare
Ombudsman/informationssekreterare, HSO
036-15 28 72, 07023-10 28 72
paulina.lallerman@hso.jonkopingslan.se

Marianne Isaksson
Särskolesamordnare
Är behjälplig i frågor som rör grundsärskola/gymnasiesärskola
Barn- och elevhälsan
Utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommun
036-10 26 20
marianne.isaksson@jonkoping.se