Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information till skolpersonal om diabetes


Barndiabetesteamet i Region Jönköpings län erbjuder under flera tillfällen under året informationstillfällen för dig som har eller kommer att ta emot barn med diabetes i sin skola eller förskola. Informationsträffarna hålls på Länssjukhuset Ryhov. Nytt fr.o.m. mars 2020 - anmälan krävs vid deltagande i skolinformationen på grund av Covid-19. 

Anmäl er senast en vecka innan informationstillfället: 
diab.barnochungdomsmedicin@rjl.se eller per telefon: 010 - 242 22 28. Ange ert telefonnummer eller mailadress så vi kan höra av oss vid eventuella förändringar. 

Presentationsmaterialet från dessa tillfällen går att ta del av här.

Informationstillfällen 2020

28 januari kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

16 mars kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

25 maj kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen. Detta tillfälle vänder sig till personal i förskoleklass som kommer att ta emot ett barn med diabetes till hösten.

27 augusti kl. 14.30 - 16.30 och kl. 17.00 - 19.00 i Ryhovs aula. Alla som har eller kommer att få ett barn med diabetes i sin skola är välkommen till detta möte.

7 oktober kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

23 november kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

Hitta till konferensrummet

Konferensrummet Cymbalen ligger bredvid restaurang Matilda, Målpunkt M våning 5).

Ryhovs aula finns på entréplanet (plan 4). Från huvudentrén ta till höger till målpunkt R.

Informationstillfällen 2021

19 januari kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

22 mars kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

24 maj kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen. Detta tillfälle vänder sig till personal i förskoleklass som kommer att ta emot ett barn med diabetes till hösten.

26 augusti kl. 14:30-16:30 i Ryhovs aula. Alla som har eller kommer att få ett barn med diabetes i sin skola är välkommen till detta möte.

5 oktober kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

22 november kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

Hitta till konferensrummet

Konferensrummet Cymbalen ligger bredvid restaurang Matilda, Målpunkt M våning 5).

Ryhovs aula finns på entréplanet (4). Från huvudentrén ta till höger till målpunkt R.