Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information till skolpersonal om diabetes


Barndiabetesteamet i Region Jönköpings län erbjuder under flera tillfällen under året informationstillfällen för dig som har eller kommer att ta emot barn med diabetes i sin skola eller förskola. Informationsträffarna hålls på Länssjukhuset Ryhov.

Presentationsmaterialet från dessa tillfällen går att ta del av här.

Informationstillfällen 2019

28 januari kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

20 mars kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

13 maj kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen. Detta tillfälle vänder sig till personal i förskoleklass som kommer att ta emot ett barn med diabetes till hösten.

3 september kl. 14.30 - 16.30 i Ryhovs aula. Alla som har eller kommer att få ett barn med diabetes i sin skola är välkommen till detta möte.

14 oktober - Är inställt

25 november kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

Hitta till konferensrummet

Konferensrummet Cymbalen ligger bredvid restaurang Matilda, Målpunkt M våning 5).

Ryhovs aula finns på entréplanet (4). Från huvudentrén ta till höger till målpunkt R.