Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Information till skolpersonal om diabetes


Barndiabetesteamet i Region Jönköpings län erbjuder under flera tillfällen under året informationstillfällen för dig som har eller kommer att ta emot barn med diabetes i sin skola eller förskola. Informationsträffarna hålls på Länssjukhuset Ryhov. Nytt fr.o.m. mars 2020 - anmälan krävs vid deltagande i skolinformationen på grund av Covid-19. 

Anmäl er senast en vecka innan informationstillfället: 
diab.barnochungdomsmedicin@rjl.se eller per telefon: 010 - 242 22 28. Ange ert telefonnummer eller mailadress så vi kan höra av oss vid eventuella förändringar. 

Presentationsmaterialet från dessa tillfällen går att ta del av här.
Skolinformationen är inställd i januari 2021 på grund av rådande omständigheter.

Nästa informationstillfälle: 22 april 2021. Digitalt. 

Informationstillfällen 2021

OBS! Inställd pga nya restriktioner kring Covid-19. 19 januari kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

22 april kl. 14-16 digitalt format. Mer information kommer. Anmäl er via ovanstående mailadress.

24 maj kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen. Detta tillfälle vänder sig till personal i förskoleklass som kommer att ta emot ett barn med diabetes till hösten.

26 augusti kl. 14:30-16:30 i Ryhovs aula. Alla som har eller kommer att få ett barn med diabetes i sin skola är välkommen till detta möte.

5 oktober kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

22 november kl. 14-16 i konferensrum Cymbalen

Hitta till konferensrummet

Konferensrummet Cymbalen ligger bredvid restaurang Matilda, Målpunkt M våning 5).

Ryhovs aula finns på entréplanet (4). Från huvudentrén ta till höger till målpunkt R.