Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Biobanksansökan

På Biobank Sverige kan du läsa om hur biobankansökan går till.

Ansökan om prov, Biobank Sverige

Tillgång till befintliga prov

För att få tillgång till befintliga prov krävs en beviljad etikansökan. Etikprövningsmyndigheten granskar och beviljar ansökan samt avgör om nytt informerat samtycke ska inhämtas från provgivaren eller inte. I biobanksansökan ska önskemål avseende provmängd vara rimlig och förväntas svara på frågeställningen. För att få tillgång till vårdprov krävs även en bedömning om tillräckligt material finns för patientens egen vård, diagnostik och behandling.

Vart ska ansökan skickas?

Biobanksansökan och bilagor skickas till biobankssamordnare Jeanette Karlsmo, Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping.