Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kontaktpersoner och forskningsområden inom diagnostik

Här hittar du kontaktpersoner inom forskning och utveckling och en kort beskrivning av respektive persons forskningsområde.
Kontaktpersonernas kontaktkort finns på webbplatsen www.researchweb.org/is/sverige

Klinisk fysiologi

 • Peter Blomstrand:Kardiovaskulär och respiratorisk fysiologi.
 • Niclas Bjarnegård: Hur hjärt/kärlsystemets egenskaper påverkas av livsstil, normalt åldrande och specifik kronisk sjukdom.
 • Jan Ohlsson
 • Eva Maret
 • Johnny Nijm 

Laboratoriemedicin

Forskningsledare:
Jan Söderman epost: jan.soderman@rjl.se
Telefon 010-242 24 57

Laboratoriemedicins forskningsråd:

 • Jan Söderman, forskningsledare 
  epost: jan.soderman@rjl.se 
  telefon 010-242 24 57
 • Anna Jonsson Henningsson, medicinskt ansvarig chef, klinisk miklrobiologi
  epost: anna.jonsson.henningsson@rjl.se
  telefon: 010-242 12 26
 • Inga Zelvyté, medicinskt ansvarig chef, klinisk kemi
  epost: inga.zelvyte@rjl.se
  telefon 010-242 59 25
 • Christina Kårbjörn Gustafsson, medicinskt ansvarig chef, klinisk patologi
  (börjar den 20 augusti 2018)

Disputerade

 • Ute Engel
 • Maria Faresjö
 • Sofie Haglund: Inflammatorisk tarmsjukdom - faktorer som påverkar behandlingseffekt; genomik, immunologi med mera. Molekylär diagnostik och farmakogenomik även vid andra sjukdomar.
 • Anna J. Henningsson: Fästingburna infektioner: klinik, epidemiologi, immunologi, patogenes och diagnostik.
 • Sture Löfgren:Biomarkörer för kolorektal cancer, huvud/nack-cancer och bröstcancer. Det åldrande immunsystemet och dess relation till CMV-infektion. Molekylär typning för epidemiologi och smittspridning
 • Andreas Matussek
 • Sara Mernelius: Disputerade Disputerade på en avhandling om vårdhygieniska insatser för att förhindra spridning av Staphylococcus aureus inom förlossningsvården. Jobbar idag med molekylär typning och epidemiologiska studier av mikroorganismer som är av intresse för smittskydd och vårdhygien.
 • Lisa Stark
 • Jan Söderman: Biomarkörprofilering (för diagnostik/behandling) och sjukdomsgenetik vid inflammatorisk tarmsjukdom och celiaki. Molekylära, mikrobiella typningsmetoder.
 • Inga Zelvyte: Klinisk betydelse av fenotyp och nivå av alfa-1-antitrypsin hos patienter med olika cancer.
  Samband av alfa-1-antitrypsin fenotyp med sjukdomar med högt proteas aktivitet.
  Utvärdering av reflektiv testing som ett stöd vid kliniska frågeställningar i öppenvården. 
 • Nongnit Lewin: Riskbedömning, sidoeffekter vid behandling samt överlevnad i samband med rökrelaterad cancer i öron-näsa-hals och lung-blåsregionen samt vid hormonrelaterad bröstcancer.
 • Emma Carlsson
 • Elisabeth Norén: Genetik vid inflammatorisk tarmsjukdom med fokus på den epiteliala integriteten. 
 • Peter Wilhelmsson: Fästingar och fästingburna infektioner: molekylärbiologi, epidemiologi, etiologi och diagnostik
 • Renate Slind Olsen:Genetiska och inflammatoriska biomarkörer samt studie av mikrobiom inom kolorektal cancer.

Doktorander

 • Olaf Dienus
 • Bengt-Åke Andersson: Genetiska, epigentiska och inflammatoriska biomarkörer för rökrelaterade tumörsjukdomar med fokus på huvud- och hals cancer.
 • Hanna Gustafsson Bragde: Forskar om uppkomst och diagnostik av glutenintolerans, med hjälp av framför allt molekylärbiologiska metoder.
 • Malin Lager:Fästingar och fästingburna infektioner med fokus på utveckling och utvärdering av molekylärbiologiska och serologiska metoder.
 • Anna Åkerlund
 • Oda Husam
 • Anna Jogenfors : Staphylococcus aureus – aspekter på diagnostik, resistensutveckling och molekylär epidemiologi.

Medicinsk radiologi

 • Bo Sigstedt
 • Henriettae Ståhlbrandt: Forskar på hjärnaktivitet, framför allt inom hjärnans belöningssystem, vid alkohol- och narkotikaanvändning med hjälp av funktionell MR.

Om forskning och utveckling

Diagnostisk verksamhet bedrivs inom de medicinska specialiteterna klinisk kemi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi, nukleärmedicin, neurofysiologi samt medicinsk radiologi.

Verksamheten är kunskapsintensiv och i ständig förändring för att tillhandahålla sjukvården relevant klinisk diagnostik. Aktiv forskning och utveckling är därför en naturlig del av arbetet och på sikt en förutsättning för att förstå underliggande sjukdomsorsaker och utveckla ny diagnostik och behandling.

För att möta aktuella och framtida behov inom den kliniska diagnostiken satsar vi på forskning, utveckling och lärande. Forskning bedrivs inom alla specialitetera, i nära samarbete med kliniker inom Region Jönköpings län, forskare från Hälsohögskolan i Jönköping och Hälsouniversitet i Linköping. 

En särskild satsning har gjorts inom laboratoriemedicin.

Utvecklingsenheten vid laboratoriemedicin

Vid laboratoriemedicin bedrivs diagnostisk verksamhet inom de medicinska specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. För att möta kundernas behov är forskning och utveckling en naturlig del av arbetet.

Forskningsarbetet vid utvecklingsenheten är patientnära och bedrivs i stor utsträckning tillsammans med remittenter till laboratoriemedicin. Stor vikt läggs på att utveckla metoder och medarbetarnas kompetens, och att implementera nyvunnen kunskap i verksamheten.

Syftet är att möta aktuella och framtida behov inom klinisk laboratoriediagnostik.

Biomedicinsk plattform

För att möta behovet av kompetens- och metodutveckling samverkar Medicinsk diagnostik, Hälsohögskolan i Jönköping och Futurum – akademin för hälsa och vård i Jönköpings län, i en Biomedicinsk plattform. Här möts studenter, lärare, forskare och kliniska specialister som drivs av ett intresse för att utveckla kunskapen och den kliniska tillämpningen av denna inom ämnesområdena biomedicin, medicinsk radiologi och klinisk fysiologi.

Plattformen är en mötesplats, ett forum för strategiska FoU-frågor, planering av grundutbildning, forskarutbildning, uppdragsutbildning, studenthandledning och examination.

Samarbete

Inom Hälsohögskolan finns utbildningsprogram för biomedicinska analytiker samt röntgensjuksköterskor. För att kunna erbjuda bästa möjliga utbildning med tanke på den snabba tekniska och metodologiska utvecklingen krävs ett nära samarbete med de diagnostiska verksamheterna inom Region Jönköpings län.