Navigera till sidans huvudinnehåll

Skriva ut eller beställa material i verktygslådan


Material i verktygslådan som kan skrivas ut

 • Det viktiga mötet
 • Det viktiga mötet, Att ta emot ilska
 • Det viktiga mötet, Konsten att samtala
 • Det viktiga mötet, Kulturmöten i vården
 • Det viktiga mötet, Professionellt förhållningssätt
 • Det viktiga mötet, Salutogent perspektiv
 • Etik i Region Sörmland
 • Etik i praktik vid Karlskoga lasarett
 • Fritt fram för en god arbetsmiljö. Homo, bi & hetero på jobbet
 • Handledning till dig som ska genomföra ett Fritt fram-pass
 • Lilla bemötandeboken
 • Manual till etisk verktygslåda
 • Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård
 • Patientberättelser med diskussionsfrågor - bemötandeprojektet tandvård
 • Spelregler för bemötande - en övning för att ta fram en arbetsplatsnära värdegrund med inriktning på bemötande
 • Studiehandledning till Etik i Region Sörmland
 • Värdegrund för omvårdnad

Material som måste köpas/beställas