Stöd för att diskutera rutinen lämna svåra besked


Hos den som förmedlar beskedet krävs förmågan att göra det med respekt, empati och lyhördhet, men samtidigt behövs distans, så att patienten kan få rätt stöd och hjälp.

Den som meddelat en diagnos eller ett allvarligt medicinskt besked upplever ofta stark emotionell påfrestning.

Personal som ofta möter människor i kris eller har i uppgift att lämna svåra besked behöver fortlöpande stöd, utbildning och handledning.

Filmer att se tillsammans i personalgruppen