Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Agera Tillsammans (AT)

Agera tillsammans är ett utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet och en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. Under seriens gång får elever och lärare bredda sin syn på vad våld och trakasserier kan vara och hur de med sina olika förutsättningar kan ingripa på ett tryggt och säkert sätt innan, under och efter en händelse. 

Agera tillsammans uppmuntrar till att tänka kritiskt kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer där det finns en tydlig koppling till våld, för att förebygga våld redan i ett tidigt skede.

Vad är Agera tillsammans?

Agera tillsammans består av 17 lektioner på 45 minuter. De tre första lektionerna har fokus på det som skapar förändring. Det görs genom berättelser, reflekterande samtal och rollspelsövningar. Kärnan i programmet är de efterföljande lektionerna där eleverna får arbeta med scenarier som ligger nära deras egen verklighet. Tillsammans med pedagoger reflekterar elever kring hur de på olika sätt kan agera mot våld i sin vardag. Den sista lektionen summerar programmet och ger utrymme för eleverna att själva agera kreativt genom att skapa nya scenarier och påbörja ett förändringsarbete på deras egen skola.

För vem

Personal som möter barn inom skola, elevhälsa och fritidsverksamhet.

Målgrupp

Elever på mellanstadiet

Kontakt

Håkan Karlsson, Folkhälsa, Region Jönköpings län, hakan.karlsson@rjl.se
Tania Karanja, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tania.karanja@lansstyrelsen.se