Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

En förälder blir till


En förälder blir till

Syftet med "En förälder blir till" är att eftersträva mer jämlikt och jämställt föräldraskap utifrån ett normmedvetet förhållningsätt där bemötande är en viktig del. Verktyget ger ett stöd i arbetet och främjar samverkan mellan olika professioner. Det bidrar också till att utveckla redan befintliga föräldrastödsmetoder.

För vem?

Familjecentraler med verksamhet för föräldrar med barn från 0-6 år.

Tillvägagångsätt

En förälder blir till är ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. I programmet arbetar deltagarna utifrån fyra teman: Jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Samtliga teman baseras på forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor, där tanken är att deltagarna efter genomgått program skapar förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov. Målet med En förälder blir till är att stärka familjecentralerna och att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter oavsett bakgrund.

Målgrupp

Föräldrar med barn från 0-6 år.

Kontaktuppgifter

Maria Haveland, Region Jönköpings län. maria.haveland@rjl.se
Mikaela Dinu Billström, Länsstyrelsen i Jönköpings län. mikaela.dinu.billstrom@lansstyrelsen.se