Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Fysisk aktivitet äldre

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt genom hela livet och bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet. I Världshälsoorganisationens (WHO) Gobal action plan on physical activity 2018-2030 konstateras därför att det måste finnas möjlighet och stöd till ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande för alla äldre såväl i lokalsamhället som i särskilda boendeformer. 

Metod, verktyg och koncept för att främja fysisk aktivitet för seniorer 65 år +

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet kan användas i såväl förebyggande syfte som behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod för hälso- och sjukvården för att möta den livsstilsrelaterade ohälsa kopplad till otillräcklig fysisk aktvitet. FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling. Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva ett recept på fysisk aktivitet. 

Läs mer om fysisk aktivitet på recept (FaR)

Koncept Sund Smart Stark Senior! 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet för personer 65 år +. Seniorer är en grupp som oftast förbises när det gäller idrott. Förutom fysisk aktivitet ger idrotten andra positiva mervärden som sociala kontakter, lust och glädje i vardagen. För att främja ett gott åldrande identifieras fyra viktiga hörnpelare: fysisk aktivitet, goda matvanor, meningsfull sysselsättning och social gemenskap (Äldres hälsa. Ett sjukgymnastsiskt perspektiv. Elisabeth Rydwik red. 2012)

Läs mer om koncept Sund Smart Stark Senior! 

Gruppträning för personer med kronisk sjukdom